ADS BY PIZZA KITCHEN

މިއީ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ބާއްވަަން އެންމެ މުނާސަބު ވަގުތު: ބައްސާމް

- 3 days ago 0 - މުހައްމަދު ޝާން

ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ތައްޔާރުވާ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕު މި ދަނޑިވަޅުގައި ބޭއްވުމަކީ އެންމެ މުނާސަބު ވަގުތު ކަމަށް ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އޮކްޓޯބަރ 1 އިން 16 ގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ މި މުބާރާތް ކުރިޔަށްދާނީ ޖުމްލަ ފަސް ގައުމަކާއެކު އެވެ. އެއީ ރާއްޖެ އާއި ލަންކާގެ އިތުރުން އިންޑިއާ، ނޭޕާލް އަދި ބަންގްލަދޭޝް އެވެ.

ޑިފެންޑިން ޗެމްޕިއަނުގެ ހައިސިއްޔަތުން ރާއްްޖެ މި މުބާރާތުގައި ވާދަކުރަނީ ބޮޑު އުއްމީދަކާއެކު އެވެ. އެއީ ތިންވަނަ ފަހަރަށް މި ތަށި ދިވެހި ފަސްގަނޑުގައި ބެހެއްޓުމުގެ އަޒުމުގައެވެ. ރާއްޖެއަކީ އެންމެފަހުން 2018 ވަނަ އަހަރު މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަނުންނެވެ.

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ޕްރޮމޯޓުކުރުމުގެ ގޮތުން ފެށި ކެމްޕެއިން ލޯންޗުކުރުމުގެ ހަފްލާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ބައްސާމް ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއިން ބިޑު ކާމިޔާބުކުރުމާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސޯލިހް އަދި ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަހްމަދު މަހްލޫފް ވަރަށް ބޮޑު އެއްބާރުލުން ދެއްވި ކަމަށެވެ. އަދި މި ބިޑް ކާމިޔާބުކުރެވުނީ އެންމެން އެކުގައި ގުޅިގެން ކުރި މަސައްކަތުން ކަމަށް ބައްސާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ބައްސާމް ވިދާޅުވީ މި ފަހަރުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ބާއްވަން ލިބުނު ވަގުތަކީ މުނާސަބު ވަގުތެއް ކަމަށާއި ގާތްގަނޑަކަށް ދޮޅު އަހަރު ދިވެހި ރައްޔިތުން ވަރަށް އުނދަގޫ ދަތި ހާލުގައި ތަހަންމަލު ކޮށްފައިވާ ކަމަށާށެވެ. އަދި ކުރިއަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާއިރު ރާއްޖޭގައި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ބޭއްވުމަކީ ދިވެހި ސަޕޯޓަރުންނަށް އުފާވެރިކަން ގެނުވާނެ ކަމެއްގެ ގޮތުގައިވެސް ބައްސާމް ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

ރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް ހޯދި ފުޓުބޯޅައިގެ ކާމިޔާބީތަކުގެ ފަހަތުގައި 12 ވަނަ ކުޅުންތެރިޔާގެ ކަމަށްވާ ދިވެހި ސަޕޯޓަރުންގެ ހިއްސާވާ އޮންނަ ކަމަށާއި މި ފެށުނު ކެމްޕެއިނާއެކު އުއްމީދަކީ ގައުމީ ރޫހުގައި އެއްބައިވަންތަކަން މަތީ ދިވެހި ޓީމަށް ސަޕޯޓުކުރުމުގައި އެންމެން ތިބުން ކަމަށްވެސް ބައްސާމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ޕްރޮމޯޓުކުރުމުގެ ގޮތުން އެފްއޭއެމުން ވަނީ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނަލް ހަރަކާތްތަކެއް ފަށާފައެވެ. މުބާރާތުގެ ޕްރޮމޯޝަންތައް ކުރިޔަށްދާނީ "މަގޭ މަހަލްދީބް" ގެ ދަށުންނެވެ. އަދި ސްލޯގަންގެ ގޮތުގައި މިފަހަރު ބޭނުންކުރާނީ"ތިންވަނަ ފަހަރު، މީއެ ފަހަރު" އެވެ. ރަސްމީ މެސްކޮޓް އަކީ ސްނެޕާ އެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު