ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ބަލަން ދަނޑަށް ވަދެވޭނީ ދެ ޑޯޒު ޖަހައިގެން

- 3 days ago 0 - މުހައްމަދު ޝާން

އަންނަ މަހު ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ މެޗުތައް ބަލަން ގަލޮޅު ދަނޑަށް ވަދެވޭނީ ކޮވިޑް ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒު ފުރިހަމަކޮށްފައި ތިބި މީހުންނަށް ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ބުނެފިއެވެ.

ދެ ޑޯޒު ވެކްސިން ޖެހި މީހުންނަށް ނިމިދިޔަ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުން ވެސް ފުރުސަތު ދީފައިވެއެވެ. ހާއްސަކޮށް ޑެންމާކް އާއި އަޒެރްބައިޖާން ފަދަ ގައުމުތަކުން ގެންގުޅުނު ދެ ޑޯޒުގެ ވިސްނުން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. ދެ ޑޯޒު ޖެހި ސަޕޯޓަރުންކަން ހާމަކުރުމުގެ ގޮތުން ހާއްސަ ބޭންޑެއް އަތުގައި އެޅިއެވެ. ރާއްޖެއިން ވެސް މަސައްކަތްކުރަނީ އެ ވިސްނުމެވެ.

ގަލޮޅު ދަނޑުގައި މުބާރާތް ބާއްވާއިރު އެންމެ ފަހުން މި ދަނޑަށް ކުޅިބަލަން މީހުން ވަދެފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. އެއީ ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިންގައި ޗައިނާ އާއި ރާއްޖެ ކުޅުނު މެޗުގައެވެ. އެ މެޗުގައި އޮލިމްޕަހާ ދިމާލަށް ވާ ސިޑިބަރި ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދިނީ ޗައިނާއަށެވެ .

އޭގެފަހުން ސިޑިބަރި އެއްކޮށް ބަންދުކުރި އެވެ. އެއީ ސިޑިބަރީގައި ރެނދުލައި، ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް އެތަން ހަލާކުވުމުންނެވެ.

"ވޮއިސް" އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީއާއި ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ހެދި ތަހުލީލުތަކުގެ އަލީގައި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ސަޕޯޓަރުން ވައްދަން ވަގުތީ ހައްލުތަކެއް ގެންނަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެއީ ޖުންގު ޖަހައިގެން އެ ސިޑީބަރިތަކުގައި އިތުރު ސަޕޯޓެއް ލިބޭގޮތް ހަދައިގެންނެވެ.

ބެލެވޭގޮތުގައި ސްޓޭޑިއަމަށް ވަދެވޭ އަދަދު ކުޑަކުރާނެއެވެ. ގަލޮޅު ދަނޑުގެ ކެޕޭސިޓީ އަކީ 8000 އެވެ. އެންމެފަހުން ޗައިނާ މެޗަށް ވެސް ވައްދާފައިވަނީ 3000 އެއްހާ ސަޕޯޓަރުންނެވެ. އޭގެތެރެއިން ގިނައީ ޗައިނާ މީހުންނެވެ.

އަންނަ މަހުގެ 1 އިން 16 ގެ ނިޔަލަށް ބާއްވާ މި މުބާރާތް ކުރިޔަށްދާނީ ފަސް ގައުމާއެކު ލީގު އުސޫލުންނެވެ. އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 16 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވާއިރު، ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕާ ގުޅޭ ގޮތުން ރާއްޖޭގައި ރަސްމީކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކެމްޕެއިން ދާދިފަހުން ވަނީ އިފްތިތާހުކޮށްފައެވެ.

މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ރާއްޖެ ނުކުންނާނީ ނޭޕާލާ ދެކޮޅަށެވެ. ފައިނަލަށް ހޮވޭނީ ލީގު އުސޫލުން ކުޅެ އެންމެ ގިނަ ޕޮއިންޓް ހޯދާ ދެ ޓީމެވެ. ރާއްޖެއަކީ މި މުބާރާތުގެ ޑިފެންޑިން ޗެމްޕިއަނުންނެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް
ADS BY COCA COLA

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު