ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރި ޕްރޮމޯޓު ކުރުމަށް އިންޑިއާއާއެކު މަޝްވަރާކޮށްފި

- 3 days ago 0 - ޝިފާ ހުސައިން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ ގެސްޓްހައުސްތައް އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް އިންޑިއާއާއެކު، މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ.

މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު، މި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ، ގެސްޓް ހައުސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްއާއި އިންޑިއާގެ ސަފީރު ސަންޖޭ ސުދީރު ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ގެސްޓް ހައުސްތައް ކުރިއަރުވަން ގޭމުން ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް ސަފީރު ވިދާޅުވި ކަމަށް އެ ޖަމުޢިއްޔާ އިން ބުންޏެވެ. އަދި އިންޑިއާގެ އެޖެންޓުންނާއި ގެސްޓް ހައުސްތަކުގެ ވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށް ގޭމްގެ ބްރޭންޑިންގައި އެހީވާނެ ކަމަށް ވެސް އެ ޖަމުޢިއްޔާއިން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

ގޭމްއިން ބުނީ، މިދިޔަ މަހު ވެސް އިންޑިއާގެ ފަތުރުވެރިންގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގެ ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް ވަރަށް ފައިދާވި ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެކަން ހުއްޓުނަ ނުދީ އެ ޤައުމުން ގެސްޓް ހައުސްތަކަށް އަންނަ ޓޫރިސްޓުން އިތުރު ކުރުމާއިމެދު މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަމަށާއި، މިކަމުގައި އެހީވާނެ ކަމަށް ސަންޖޭ ސުދީރު ވިދާޅުވިކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު