ADS BY PIZZA KITCHEN

ޓިއުނީޝިއާ ކުޅުންތެރިއެއް ބަލިކޮށް ދީމާގެ ފެންވަރު ދައްކާލައިފި

- 2 days ago 0 - މުހައްމަދު ޝާން

ވޯލްޑް ޓޭބަލް ޓެނިސްގެ ޔޫތު ރޭންކިން މުބާރާތުގައި ރާއްޖޭގެ ފާތިމަތު ދީމާ އަލީ އަތުން ޓިއުނީޝިއާގެ ވަރުގަދަ ކުޅުންތެރިއެއް ބަލިވެއްޖެއެވެ.

މިހާތަނަށް ދީމާ ވަނީ ރޭންކިންގެ ދެ މެޗެއް ކުޅެފައެވެ. ފުރަތަމަ މެޗު ޓިއުނީޝިއާ ބަލިވިއިރު ދެވަނަ މެޗުން ދީމާ ވަނީ އަވައްޓެރި އިންޑިއާގެ ކުޅުންތެރިއެއް އަތުން ބަލިވެފައެވެ.

ޓިއުނީޝިއާގައި ރޭންކިންގެ މުބާރާތުގައި ދީމާ ވާދަކުރަނީ 15 އަހަރުންދަށުގެ ކެޓަގަރީގައެވެ. މިއީ ވޯލްޑް ރޭންކިންގައި ހިފެހެއްޓުމުގެ މަގުސަދުގައި ދީމާ ބައިވެރިވާ މުބާރާތެކެވެ. ރޭންކިންގައި ދީމާ ދެން ކުޅެން ޖެހޭނީ މިސްރާއި ޓިއުނީޝިއާގެ އެހެން ކުޅުންތެރިއަކާއެވެ.

ދީމާއަކީ ރާއްޖޭގެ ތާރީހު ދުށް އެންމެ މޮޅު އަންހެން ޓީޓީ ކުޅުންތެރިޔާއެވެ. ދުނިޔޭގެ ޓީޓީ ރޭންކިންގެ 15 އަހަރުންދަށުގެ އަންހެން ކުޅުންތެރިންގެ ބައިގައި ދީމާ މިހާރު ހިމެނެނީ 13 ވަނައިގައެވެ.

ދީމާ އެންމެ ފުރަތަމަ ވިދާލީ 2016 ވަނަ އަހަރު މެލޭޝިއާގައި ބޭއްވި މުބާރާތެއްގެ 11 އަހަރުންދަށުގެ އުމުރުފުރާއިންނެވެ. އެފަހަރު އޭނާ ވަނީ ވަރުގަދަ ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ބަލިކޮށްފައެވެ. އެއަށްފަހު ދީމާ ވަނީ ސްރީ ލަންކާގެ ޖޫނިއާ ނެޝަނަލް ޓޭބަލް ޓެނިސް މުބާރާތުގެ 10 އަހަރުން ދަށުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާފައެވެ.

މީގެއިތުރުން އުމުރުން އެންމެ 11 އަހަރުގައި އޭނާ ވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލޭންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) އިން ތިން ރަން މެޑަލް ހޯދާފައެވެ.

ދީމާ އަކީ ރާއްޖޭގެ އިންޑިވިޖުއަަލް ކުޅިވަރުގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއްް ހޯދި އެއް ކުޅުންތެރިޔާއެވެ.


0%

0%

100%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު