ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބު: އިންތިޚާބަކާއި ނުލާ ހޮވުނު 165 ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް އާންމުކޮށްފި

- 2 days ago 0 - ފަހީމް

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ގެ ދާއިރާތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން، އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭ ޢަދަދަށް ކުރިމަތިލާފައިވާތީ، އިންތިޚާބަކާއި ނުލާ މަޤާމުތަކަށް ހޮވުނު މީހުންގެ ލިސްޓު އާންމު ކޮށްފިއެވެ.

އެމްޑީޕީން މިއަދު އާންމުކުރި ލިސްޓުގައި ވާގޮތުން 165 ފަރާތެއްވަނީ އިންތިޚާބަކާއި ނުލާ ގޮނޑިތައް ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ. 

އެ ޕާޓީން މަޢުލޫމާތު ދިންގޮތުގައި މި އިންތިޚާބުގައި ޖުމުލަ 733 ފަރާތެއް ވާދަކުރެއެވެ. 

މި އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައި ބާއްވަން ނިންމި މި އިންތިޚާބު މިހާރު ބާއްވަން ނިންމާފައިވަނީ މިމަހުގެ25 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. 

އިންތިޚާބާ ބެހޭ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރެއްވުމަށް އެމްޑީޕީގެ އޮފީހުގައި އާދީއްތަ ދުވަހު އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ ޕާޓީގެ ޗެއަރޕާސަން ޙަސަން ލަޠީފް ވިދާޅުވީ، އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. 

އަދި މި އިންތިޚާބަކީ ވެސް ފޯރިގަދަ އިންތިޚާބަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށާއި މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ އިންތިޚާބަށް އޮފިޝަލުން ހޮވުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށާއި، ކޮންމެ ރަށެއްގައި ވޯޓު ފޮއްޓެއް ބަހައްޓާއިރު، ރަށްރަށުގައި ތިބި އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންގެ ފަރާތުން މިކަމުގައި އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

0%

50%

50%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު