ADS BY PIZZA KITCHEN

އެމްްއެންޕީ އިން ބޭނުންކުރަނީ ފާސްނުކޮށް އޮތް ލޯގޯއެއް: އީސީ

- 2 days ago 1 - އައިމިނަތް ނިއުޝާ

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ) އިން ބޭނުންކުރަމުންް އަންނަނީ ފާސްްނުކޮށް އޮތް ލޯގޯއެއް ކަމަށް އިިލެކްޝަން ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ހިންގުމާއި ވަގުތީ ގޮތުން ހަވާލުވެ ހުންނެވި އެ ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާއިލް ހަބީބް ވިދާޅުވީ، އެމްއެންޕީ އިން ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ދިދަ އާއި ލޯގޯއާ މެދު ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން ސުވާލު އުފައްދަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. ހަބީބް ވިދާޅުވީ އެ ޕާޓީން ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ ލޯގޯ އާއި ދިދަ އަދި ފާސްކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމަށެވެ. 

އެމްއެންޕީ އުފެއްދުމުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ އިސްވެ އުޅުއްވީ، ދަނގެތީ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު ކާނަލް މުޙައްމަދު ނާޒިމާއި ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އުޝާމުގެ އިތުރުން މަޖިލީހުގެ ތިމަރަފުށި ދާއިރާގެ މެންބަރު ރިޔާޒާއި، ނިލަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުލްމުހުސިން އަބްދުލްހަމީދު (ޖޭފޯ) އަދި ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު (މޮސްޓާ) އެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން ޖޭފޯ އާއި މޮސްޓާ ވަނީ އެޕާޓީއަށް ސޮއިނުކުރުމަށް ނިންމާފައެވެ. 

އެމްއެންޕީން ވަނީ 2023 ވަނަ އަހަރު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އެ ޕާޓީން ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރެން ނިންމާފައެވެ. އަދި ކެންޑިޑޭޓަކު ކަނޑައެޅުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާނެކަން ކާނަލް ނާޒިމް ވަނީ އިޢުލާން ކުރައްވާފައެވެ. 

ފޮޓޯ: ވަގުތު

0%

100%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
1 ކޮމެންޓް

ހަބަރު