ADS BY PIZZA KITCHEN

އީސީގެ ރައީސްކަމަށް އަނެއްކާވެސް ފުއާދު ތައުފީޤު

- 1 day ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމަށް، އެ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު ފުއާދު ތައުފީޤު ހޮވިއްޖެއެވެ.

އެ މަގާމަށް ފުއާދު ހޮވުނީ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ. މިއީ މި މަގާމު ފުއާދު އަދާކުރައްވާ ދެވަނަ ފަހަރެވެ.

-ތަފްސީލް އަންނަނީ-

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު