ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

"އިސްލާމީ އަގީދާގައި ހިފަހައްޓައިގެން ތިބެވެސް ބައިނަލްއަގްވާމީ މައިދާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވެވޭނެ"

- 1 day ago 0 - ޝިފާ ހުސައިން

އިސްލާމީ އަގީދާގައި ހިފަހައްޓައިގެން ތިބެގެންވެސް، ބައިނަލްއަގްވާމީ މައިދާނުގައި މުސްލިމުންނަށް ހަރަކާތްތެރިވެވޭނެ ކަަމަށް އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަނުގެ އެޑްވައިޒަރު، ޑރ.މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޑރ.ޖަމީލު މިހެން ވިދާޅުވީ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު، ފައްޅިއެއްގައި އޮތް އަޅުކަމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ބައިވެރިވުމުންނެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތަކީ އދ. ގެ އާންމު މަޖިލީސް އާ ދައުރަކަށް ފެށުމާއި ގުޅިގެން، އދ. އަށް ނަސާރާއިންގެ މައި ސިޓީކަމަށްވާ ވަޓިކަން ސިޓީ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިޝަނުން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ބޭއްވި އަޅުކަމުގެ ރަސްމިއްޔާތެކެވެ.

ޝާހިދު މިކަމުގައި ބައިވެރިވުމުން، އޭނާއަށް ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް ވަނީ އަމާޒުވެފައެވެ.

ޑރ.ޖަމީލު ޝަހިދަށް ފާޑުވިދާޅުވެ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، މުސްލިމަކަށް ވުމަކީ މާތް ރަސްކަލާނގެ އެންގެވި ހުރިހާ ކަމަކަށް ތަބާވުން ކަމުގައެވެ.

"އެހެން ބަޔަކު ރުއްސާކަށް ނުޖެހޭ. މިއީ ދިވެހީން ލަދު ގަންނަވާލި ދުވަހެއް." ޖަމީލު ވިދާޅުވިއެވެ. 

0%

0%

0%

ADS BY BANK OF MALDIVES
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު