ADS BY VOICE

ޕާޓީ މަސްލަހަތަށްވުރެ ގައުމީ މަސްލަހަތު އިސްކުރޭ: ރައީސް މައުމޫން

- 1 year ago 2 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ޕާޓީގެ މަސްލަހަތަށްވުރެ ގައުމީ މަސްލަހަތު އިސްކުރުމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަލްެއުސްތާޛު މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ގޮވާލައްވައިިފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

ރައީސް މައުމޫން މިހެން ވިދާޅުވީ އެމަނިކުފާނު މިއަދު ހެނދުނު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ ހަތަރު ޕާޓީ ގުޅިގެން ކޯލިޝަނެއް އުފެއްދީ އިންސާފުވެރި ހެޔޮ ވެރިކަމެއް ގާއިމްކޮށް ރައްޔިތުންގެ އުންމީދުތައް ހާސިލްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެސް ޕާޓީ މަސްލަހަތަށްވުރެ ގައުމީ މަސްލަހަތު އިސްކުރުމަށް ރައީސް މައުމޫންވަނީ ގޮވާލައްވާފައެވެ.

ރައީސް މައުމޫން މިއަދު ކުރެއްވި އެހެން ޓްވީޓެއްގައިވަނީ ކޯލިޝަން ރޫޅޫނަ ނުދީ ބޭއްވުމަކީ އެންމެންގެ ގައުމީ ވާޖިބެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ އަދި އެކަމުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ހަތަރު ލީޑަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށް ރައީސް މައުމޫން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

0%

50%

50%

2 ކޮމެންޓް

މައުނޫން އަކީ އަޅުގަނޑުމެން އިޙްތިރާމް ކުރާ ބޭފުޅެއް. އެކަމަކުވެސް ދަންނަވަންތޯ ޤައުމީ މަސްލަޙަތު ހިފަހައްޓަން އިސްލާމް ދީނާ ދެކޮޅަކަށް ނުދެވޭނެ. މިއޮއްދަނީ ފީޅުގަ އަސްލާމް ދީނަށް ގޮންޖަހަމުން. މައުމޫން ހުންނަވާ ޤައުމީ މަސްލަހަތުގަ.

ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލައްވަން ނޫޅުއްވާ

ހަބަރު