ADS BY VOICE

ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ފޯކަސް އެމްބާޕޭއަށް

- 1 year ago 0 - މުހައްމަދު ޝާން

ރެއާލްމެޑްރިޑްގެ ފޯކަސް މިވަގުތު ހުރީ ޕީއެސްޖީއަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ޒުވާންތަރި ކިލިއަން އެމްބާޕޭ ގެނައުމަށް ކަމަށް ސްޕެއިންގެ ނޫސްތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

ސްޕެއިންގެ މަޝްހޫރު ކުޅިވަރު ނޫސް "އޭއެސް" ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ނެތްތަން ފޫބެއްދުމަށް އެމްބާޕޭ ހޯދުމަށް ރެއާލް އިން މިހާރު ވަނީ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ.

އެގޮތުން "އޭއެސް" ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އެމްބާޕޭ ގެނައުމަށް ރެއާލް އިން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމުގެ އެންމެ ބޮޑު ހެއްކަކީ ރެއާލްގެ ގިނަ ސަޕޯޓަރުން ވެސް އެމްބާޕޭ ގެނައުމަށް ބޭނުންވެފައި ތިބުން ކަމަށެވެ.

އަދި ވިދިވިދިގެން 3 ވަނަ ފަހަރަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ތަށީގައި އަތް ނުލެވި ޕީއެސްޖީ ކަޓައިގެން ދިއުމާއި ދާދި ފަހުން ގަޑިއަށް ފަރުވާތެރި ނުވެގެން ބޮޑު ޖޫރިމަނާއެއް ކޮށްފައިވާތީ އެމްބާޕޭ އާއި ޕީއެސްޖީގެ ގުޅުން ރަގަޅު ނޫންކަމަށް އޭއެސް އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

0%

100%

0%

0 ކޮމެންޓް
ADS BY GOPRIME

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު