ADS BY VOICE

މޯދީގެ ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމީޔާތައް ދުނިޔޭގެ އިސްވެރިން ވަޑައިނުގަންނަވާ!

- 1 year ago 0 - އިނާޒް މޫސާ

އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީގެ ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމީޔާތަށް އޭޝިއާގެ މަދު ޤައުމެއްގެ ފިޔަވައި ދުނިޔޭގެ މަތީ ފަންތީގެ ވެރިއަކު ވަޑައިގަންނަވައެވެ.

ADS BY ORCHID

މޯދީގެ ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމީޔާތަށް ވަޑައިގެންނެވި ވެރިންނަކީ، ބަންގްލަދޭޝްގެ ރައީސް އަބްދުލް ހާމިދް، މޮރިސްސްގެ ބޮޑު ވަޒީރު ޕްރަވިންދް ކުމާރު، ބޫޓާންގެ ބޮޑުވަޒީރު ލޯޓޭ، މިޔަންމާގެ ރައީސް ވިން، ލަންކާގެ ރައީސް ސިރިސޭނާ، ކިރިގިސްތާންގެ ރައީސް ސޫރޮންބޭ އަދި ނޭޕާލްގެ ބޮޑުވަޒީރު ކޭޕީ ޝަރުމާއެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޑިމޮކްރެސީކަމުގައިވާ އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމުގެ ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމީޔާތައް ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ޤައުމުތައް ވެރިިން ބައިވެރި ނުވި މައިގަނޑު ސަބަބަކީ މޯދީގެ ހިނދޫ ނޭޝަނަލިސްޓު ފިކުރާއި ނިމުނު ފަސް އަހަރުގެ ރިކޯޑުގެ ނަތީޖާކަމަށް އެނަލިސްޓުން ބުނެއެވެ.

ނިމުނު ފަސް އަހަރުކަޝްމީރުގައި މުސްލިމުން ނާއި ދެކޮޅަށް ހިންގަމުން ދިޔަ އުދުވާންތައް ވަނީ ދިހަ ގުނަ އިތުރުވެފައިއެވެ. އަދި އިންޑިއާ ތެރޭގައި މުސްލިމުން ނާއި ދެކޮޅަށް ހިންދޫން ހިންގާ މާރާމާރީ 500 ގުނަ އިތުރު ވެފައިވާ ކަމަށް ބައެއް ރިޕޯޓު ތަކުން ބުނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ގެރި މަސް ކާ މީހުންނާއި ދެކޮޅަށް ހިންގަން ފެށި އުދުވާންތައް ވަނީ ދުވަހަކުވެސް އިތުރު ނުވާ ވަރަށް އިތުރު ވެފައިއެވެ.

މޯދީގެ ސަރުކާރުގައި ވަނީ ހިންދޫ ހަރުކަށި ފިކުރު އެތައް ބަޔަކަށް މިނިވަންކަން ލިބި ބާރު ލިބިފައިއެވެ. ހިންދޫ ފާދިރީން ސިޔާސީ މަގާމު ތަކަށް ގެނެސްފައި ވާއިރު، އިންޑިއާ ތާރީހުގައި ދުވަހަކުވެސް ނުވާވަރަށް ހިނދޫ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ މީހުންގެ ބާރު މިހާރު ވަނީ ގަދަވެފައިއެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު