ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓިއްޖެ

- 4 days ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓުގައި އޮންނަ އަލިފާން ނިއްވާ ވެހިކަލް ހަލާކުވުމާއި ގުޅިގެން އެ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓިއްޖެެއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

މޯލްޑިވްސް ބިޒްނަސް ސްޓޭންޑާޑް ނޫހަށް މައުލޫމާތު ދެމުން އެ އެއާޕޯޓަށް ފުރަން ގޮސްހުރި މީހަކު ބުނީ ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލިކަން އެނގުނީ މެންދުރު 1:00 ގައި ފުރަން އޮތް ފްލައިޓުން ފުރަން ދިއުމުން ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އެއާޕޯޓަށް ޖައްސަން އައި ބޯޓު ނުޖެއްސިގެން އަނބުރާ މިހާރު މާލެއަށް އެނބުރިިދިޔަ ކަމަށް އެ ފަސިންޖަރު ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ އެއާޕޯޓު ހިންގާ ރީޖަނަލް އެއާޕޯޓްސްއިން ވަކި އެއްޗެއް ނުބުނެއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު