ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް

ރައީސް ޔާމީނަށް ހުކުމް އިއްވުން މިމަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހަށް ތާވަލްކޮށްފި

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp

އެމްއެމްޕީއާރުސީ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން އަބްދުލްގައްްޔޫމްގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ ޖަލު ހުކުމް އެމަނިކުފާނު ސުޕްްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފްކުރެއްވެވި މައްސަލައިގެ ހުކުމްް އިއްވުން މިމަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހަށް ތާވަލްކޮށްފިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަނީ އެ ދުވަހު ރައީސް ޔާމީންގެ މައްސަލާގައި ހުކުމް އިއްވާނެކަން އެމަނިކުފާނުގެ ވަކީލުންނަށް އަންގަފާއެވެ. އެ މައްސަލަ ތާވަލްކުރައްވާފައި ވަނީ އެ ދުވަހުގެ 09:00 އަށެވެ.

ރައީސް ޔާމީންގެ މައްސަލައިގެ އެންމެ ފަހު އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވީ މިދިޔަ ހަފްްތާގެ ތެރޭގައެވެ. މި އަޑުއެހުންް ބާއްވާފައި ވަނީ މި މައްސަލާގައި ކްްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުނު ލިއެކިއުންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މި ފައިސާ އާއި ގުޅޭ ޑިޕޮސިޓް ސްލިޕްގައިވާ ޗެކް ނަންބަރާ، އެސްއޯއެފްގެ އެކައުންޓު ސްޓޭޓްމެންޓުގައި ހިމެނޭ ޗެކް ނަންބަރު ދިމާ ނުވާތީއެވެ. މިކަމާއި ގުޅިގެންް ދައުލަތުން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އެއީ ބީއެމްއެލް އިން ސްޓޭޓްމެންޓު އެންޓާކުރި އިރު އަރާފައިވާ އޮޅުމެއް ކަމަށެވެ.

މިވެސް ކިޔާލާ:

ރައީސް ޔާމީންްގެ ފަރާތްޕުޅުން ހުށަހެޅުއްވެވި 22 އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާގެ ތެރޭގައިވެސް މިކަން ހިމަނާފައި ވެއެވެ.

މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފްކުރަން ސުޕްރީމްކޯޓުގައި ފަށާފައި ވަނީ މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މައްސަލަ ނިންމާލާފައި ވަނީ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހަށެވެ.

މި މައްސަލަ ބައްލަވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ބެންޗުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް މަޙާޒު ޢަލީ ޒާހިރު އާއި، ފަނޑިޔާރު ޑރ.އަޒްމިރާލްދާ ޒާހިރު އަދި ފަނޑިޔާރު ޑރ.މުޙައްމަދު އިބްރާހީމެވެ.

0%0%100%

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published.