ADS BY PROPERTY.MV

އެމްޑީޕީގެ މުހިންމު ބައްދަލުވުންތަކެއް އަންނަ އޯގަސްޓްމަހު ބާއްވަނީ

- 2 months ago 0 - ރިމާހް އިސާ

އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން މުހިންމު ބައްދަލުވުންތަކެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

އެގޮތުން ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް ހަރުދަނާ ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާ މެދު މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި، ކުރިއަށް އޮތް އޯގަސްޓް މަހު އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ކައުންސިލަރުން ބައިވެރިވާ ކައުންސިލަރުންގެ ކޮންފެރެންސެއް ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މިކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ 300 އަށްވުރެ ގިނަ ރަށު، އަތޮޅު އަދި ސިޓީ ކައުންސިލަރުން ބައިވެރިވާނެކަމަށް އެޕާޓީން ލަފާކުރެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެމްޑީޕީގެ ޒުވާނުންގެ ގޮފި، ޒުވާނުންގެ ހިތްވަރުގެ ބައިވެރިވުން ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމުގައި ޒުވާނުންގެ ހިއްސާ އިތުރުކުރުމަށް އަމާޒުކޮށްގެން އެމްޑީޕީ ޔޫތު ކޮންގްރެސް ވެސް ކުރިއަށް އޮތް އޯގަސްޓް މަހު ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މިފޯރަމްގައި ރާއްޖޭގެ އެކި ދާއިރާއިން ޒުވާނުން ބައިވެރިވެ، ޒުވާނުން ބާރުވެރިކޮށް ސިޔާސީ މައިދާނަށް އިތުރު ޒުވާނުން ނެރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާ މެދު މަޝްވަރާކުރެވޭނެއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު