ADS BY VOICE

އިމްރާންއާއި ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު ފެއިލްވެއްޖެ، އިސްތިއުފާދެއްވާ: ޝިޔާމް

- 9 months ago 0 - އިނާޒް މޫސާ

ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲއާއި ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުހައްމަދު ހަމީދު ފެއިލްވެއްޖެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެބޭފުޅުން މަގާމުން އިސްތިއުފާދެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY GOPRIME

ޝިޔާމް މިހެން ވިދާޅުވީ، ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބު އަބްދުލްޣަފޫރު ރާއްޖެއިން ފިލައިގެން ދިއުމުން އޭނާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ޖަހައި ނުދިން މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުއްލި މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅުމުން މިއަދު ކުރެއްވި ބަހުސް މަރުހަލާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ.

ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު ހުށަހެޅުއްވި ކުއްލި މައްސަލައަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުން ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ އަދީބު ފިލައިގެން އިންޑިއާއަށް ދިޔަ މައްސަލާގައި ގިނަ ސުވާލުތަކެއް އުފެދިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ އަދީބު ބަޔަކު ފިލުވީތޯ، ނުވަތަ ފިލީތޯ ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށެވެ. އަދި އިންޑިއާ ސަރުކާރާއި ދިވެހި ސަރުކާރާ ދެމެދު ގާތް ގުޅުމެއް އޮތްއިރު، ރާއްޖޭން ފިލަން އަދީބު އިންޑިއާއަށް ވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭނެ ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯ ޝިޔާމް ސުވާލު ކުރެއްވިއެވެ. ޝިޔާމް ވިދާޅުވީ އަދީބު ފިލަން އުޅުނު މައްސަލަ ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސަށް އެނގިފައި ނުވާތީ ފުލުހުންގެ މުއައްސަސާވެސް ފެއިލްވެފައިވާކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މިނިސްޓަރު އިމްރާނާއި ސީޕީ ހަމީދު އިސްތިއުފާދެއްވަންޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އަމުރުގެ ދަށުން އަދީބު ދޫކޮށްލި ނަމަވެސް މިއަދު ހެނދުނު ވަނީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުނު އާ އަމުރެއްގެ މައްޗަށް އޭނާ އަލުން ހައްޔަރު ކޮށްފަ އެވެ. ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އަދީބު ވަނީ ޖަލަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ.

އަދީބު ހައްޔަރުކުރުމުގައި ފުލުހުން ގާނޫނާ ހިލާފުވެފައިވަނީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުން އަދީބު ހައްޔަރުކޮށްފައިވާއިރު އެ ހާލަތުގައި އަމަލު ކުރަން ޖެހޭ ބައިނަލްއަގްވާމީ ގާނޫނެއް ކަމަށްވާ ''ފްލެޓް ސްޓޭޓް'' ގާނޫނަށް އަމަލުކޮށްފައި ނެތުމުންނެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު