ADS BY VOICE

ބަހަނާއަކަށް ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ ވާހަކަ ދެއްކުން ހުއްޓާލަން ނުވޭތޯ؟

- 9 months ago 2 - އަމާލް މުހައްމަދު

ރިޔާސީ އިންތިހާބެއްގައި ރައްޔިތުން ކޮންމެވެސް އެއް ކެންޑިޑޭޓަކާ ގައުމުގެ ވެރިކަނން ހަވާލު ކުރަން ނިންމަނީ އުއްމީދުތަކަކާއި އެކީގައިކަން ޔަގީނެވެ. ވެރިކަމެއް ނިމިގެންދާއިރު، އާ ވެރިއަކަށް ފުރުސަތު ދެނީ ފޮނި ހުވަފެންތަކެއް ދެކި، އެ ހުވަފެންތަކުގައި އަލަށް ހޮވާ މީހާ ކުލަ ޖައްސައިދޭނެ ކަމުގެ އުއްމީދުގައެވެ.

ADS BY GOPRIME

އެއްވެސް ހާލެއްގައި އެ މީހަކު ވީ ވައުދުތައް ހަނދާން ނައްތާލާނެ ކަމަށް ދެކިގެން އެއްވެސް މީހަކު އިންތިހާބެއްގައި ވާދަ ކުރާ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވޯޓެއް ނުދޭނެކަން ޔަގީނެވެ. އަޅުގަނޑު ދައްކަން މިއުޅެނީ ދިވެހި ރައްޔިތުން ދެކެމުން އައި ހުވަފެންތަކުގައި ކުލަ ނުޖެހޭ ވާހަކައެއްވެސް ނޫނެވެ. މިއަދު ފެންނަމުންދާ މަންޒަރު އަދި މުޅިން ތަފާތެވެ.

ރައީސްގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅާއަށް ކަންކަން ނުކުރެއްވުމުން، އެންމެ ފަހުން ވެރިކަން ކުރެއްވި ބޭފުޅާއަށް އެކަންކަމުގެ ޒިންމާ ނަންގަވަންޖެހޭ މަންޒަރު މިއަދު މިދަނީ ފެންނަމުންނެވެ. ކަމެއް ނުކުރެވޭއިރަށް، އެއީ ނިމިގެން ދިޔަ ސަރުކާރުގައި ކުރި ކަމެއްގެ ސަބަބުން ނުވެފައި އޮތް ކަމަކަށް އެކަން އެބަ ހަދައެވެ. ސިއްހީ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ކުރިއަށް ނުގެންދާތީ، އެ ވުޒާރާގެ ހިންގެވުމާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި އަބްދުﷲ އަމީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހާޒިރު ކުރައްވާ، ސުވާލު ކުރުމުންވެސް ދެއްވީ އެފަދަ ޖަވާބެކެވެ.

މިދިޔަ ފަސް އަހަރުގައި ސިއްހީ ދާއިރާ ދަށަށް ދިޔަ ވާހަކަ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ޓްރާންސްޕޯޓު މިނިސްޓަރ އައިޝަތު ނަހުލާވެސް ހަމަ އެފަދައެވެ. މި ސަރުކާރުގައި ކަމެއް ނުކުރެވެނީ މިދިޔަ ސަރުކާރުން ހޭވި ހަޑި ފިލުވަން މަސައްކަތް ކުރައްވާތީ ކަމަށް އެކަމަނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މުޅިންވެސް މި ފެންނަނީ ކަމެއް ނުވުމުން، ނިމިގެން ދިޔަ ފަސް އަހަރާ އެކަން މަތިކޮށް، ޒިންމާއިން ރެކެން މަސައްކަތް ކުރާ މަންޒަރު ނޫންތޯއެވެ؟

ރައްޔިތުން އާ ސަރުކާރަކަށް ފުރުސަތު ދިނީ، ކުރީގެ ސަރުކާރަށް ވެރިކަން އެންމެ ރަނގަޅަށް ނުކުރެވުމުންނެވެ. އެހެންކަމުން، އެ ސަރުކާރުގެ ވާހަކަ ދައްކައި، ނިމިގެން އެ ދިޔަ ފަސް އަހަރަކުން ނެއްޓެން ނޭނގިގެން އުޅެންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތެވެ. 

0%

0%

100%

2 ކޮމެންޓް

ގާބިލްކަމެއް ނެތީމަ ކުރީގެ ސަރުކާރެކިޔަނީ . ހުރިގާބިލް ކަމެއް ދައްކައިގެން ކުރީގެ ސަރުކާރުގެ ވާހަކައެއް ނުދައްކާނެ

ހަބަރު