ADS BY COCA COLA

ލީގުގެ ފުރަތަމަ ތިން ޕޮއިންޓް ޗެލްސީ ކަށަވަރުކޮށްފި

- 6 months ago 0 - އަމީން

މިސީޒަނުގެ ލީގުގައި ހޯދި ފުރަތަމަ މޮޅާއެކު ޗެލްސީ ތިން ޕޮއިންޓް ކަށަވަރު ކޮށްފިއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

ނޯވިޗްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު ޗެލްސީ މޮޅުވީ 3-2 ގެ ހަނި ނަތީޖާއަކުންނެވެ. ޕްރިމިއާ ލީގަށް އަލަށް ޕްރޮމޯޓްވި ނޯވިޗްގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ރަނގަޅަށް ފަށާފައިވަނީ ޗެލްސީއެވެ. އެގޮތުން 3 ވަނަ މިނެޓުގައި ޓެމީ އެބްރަހަމް ކާމިޔާބުކުރި އަވަސް ގޯލާއެކު ޗެލްސީ ވަނީ ލީޑް ނަގާފައެވެ.

ޗެލްސީގެ ގޯލަށް ގިނައިރުތަކެއް ނުވަނީސް މި ސީޒަނުގައި ރަނގަޅު ނަތީޖަތަކެއް ނެރެމުން އަންނަ ނޯވިޗް ވަނީ 6 ވަނަ މިނެޓުގައި ޓޮޑް ކާންޓްވެެލްގެ ގޯލާއެކު ނަތީޖާ އެއްވަރު ކޮށްފައެވެ. ނޯވިޗްއުން ކާމިޔާބުކުރި މި ގޯލުގައި ޗެލްސީގެ މެދުތެރެ އަދި ޑިފެންސްގެ ފަރުވާކުޑަން ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަވެގެން ގޮސްފައިވެއެވެ.

ޕިއުލިސިޗް ދިން ޕާހަކުން ނޯވިޗްގެ ޑިފެންޑަރުން ކައިރިން ވަރަށް ރީއްޗަށް ދެމިގަނެގެން ގޮސް ޗެލްސީއަށް އަނެއްކާވެސް މެޗު ކުރި ހޯދަދިނީ ޒުވާން އެޓޭކިންގ މިޑްފީލްޑާ މޭސަން މައުންޓްއެވެ. ޗެލްސީއިން ގޯލެއް ޖަހާ ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް ހިތްވަރު އެލުވާނުލާ ކުޅުނު ނޯވިޗްއަށް އަނެއްކާވެސް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ ގޯލް ސްކޯރިންގް ފޯމުގައި ހުރި ޕުއްކީއެވެ. އޭނާ ވަނީ މިދިޔަ ހަފްތާގައި ނިއުކާސަލްއައި ދެކޮޅަށް ހެޓްރިކެއްވެސް ހަދާފައެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފުގެ ކުޅުން 2-2 ގައި އޮވެ ނިމުނުއިރު ޗެލްސީއިން ދެވަނަ ހާފް ފެށީ ވަރަށް ވަރުގަދަކޮށެވެ. އެގޮތުން ޗެލްސީ ވަނީ ގިނަ ވަގުތު ބޯޅަ ޑޮމިނޭޓްކޮށް ގިނަ ހަމަލާތަކެއް ފުލުފުލުގައި ފޮނޮވާލާފައެވެ. އޭގެ ނަތީޖާއަކަށްވީ 68 އަށްވަނަ މިނެޓުގައި ފުރަތަމަ ގޯލުވެސް ޖަހައިދިން އެބްރަހަމްގެ ފަރާތުން މެޗުގައި ފެނުނު ދެވަނަ ގޯލާއެކު ނަތީޖާ ޗެލްސީ ކޮޅަށް ބުރަވުމެވެ.

ފުރިހަމަ ވަގުތުގެ ނަތީޖާ 3-2 ގައި އޮވެ ނިމުނު އިރު ނޯވިޗްއަށް މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގައި އެދެވޭ ކުޅުމެއް ދެއްކިފައެއް ނުވެއެވެ. މުޅި މެޗުގައި ޗެލްސީ ވަނީ ޖުމްލަ 23 ޝޮޓް ފޮނުވާލާފައެވެ. 

މެޗާ ބެހޭގޮތުން ޗެލްސީގެ މެނޭޖަރ ލަމްޕާޑް ބުނީ މި މެޗަކީ އުނދަގޫވި މެޗެއް ކަމަށައި ނޯވިޗްއަކީ މޮޅު ޓީމެއް ކަމަށެވެ. އޭނާގެ ޓީމް މެޗުތަކުގައި ދައްކާ މޮޅު ކުޅުން ނަތީޖާތަކުން ނުފެއްނަ ކަމަށްވެސް ލަމްޕާޑް ބުންޏެވެ. 

މިނަތީޖާއާއެކު ޗެލްސީ ވަނީ ވަގުތީ ގޮތުން ތާވަލުގެ 10 ވަނަ އަށް ޖެހިލާފައެވެ. ނޯވިޗް އޮތީ 13 ވަނައިގައެވެ. 

100%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް
ADS BY COCA COLA

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު