ADS BY COCA COLA

ކަކުލުހުޅު ބަދަލުކުރާ އޮޕަރޭޝަނަށް އާސަންދައިން ބޮޑު ބައެއް ދޭނެ: އޭޑީކޭ

- 5 months ago 0 - އިނާޒް މޫސާ

އޭޑީކޭއިން ކުރާ ކަކުލު ހުޅު ބަދަލުކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަނަށް ހޭދަވާ ފައިސާގެ ބޮޑު ބައެއް އާސަންދައިން ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އޭޑީކޭއިން މިއަދު ބުނެފިއެވެ.

ADS BY CAFE STAND

އޭޑީކޭގައި މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެހޮސްޕިޓަލުގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު އަފްއާލް ވިދާޅުވީ، އޭޑީކޭއިން މީގެ ކުރިން ކަކުލު ހުޅު ބަދަލުކުރުމުގެ އޮޕަރޭޝަނަށް އެކަނި ވެސް 40،000 އަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ނަގާ ކަމަށެވެ.

އަފްއާލް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެ އޮޕަރޭޝަނަށް މިހާރު ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕެކޭޖުގެ އަގަކީ 63،500ރ. އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އާސަންދައިން ދޭނީ 60،000ރ. އެވެ. އެހެންވެ ބަލި މީހާގެ އަތުން ދައްކަން ޖެހޭނީ 3500ރ. ކަމަށް އައްފާލު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި އެހެން ހޮސްޕިޓަލުތަކުގައި ވެއިޓިން ލިސްޓުގައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައި ތިބި މީހުން ވެސް އޭޑީކޭއަށް ދިއުމުން އެމީހުންގެ ސާޖަރީ އަވަސްކުރުމަށް ފުރުސަތު ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އާސަންދައިން އަންނަނީ ޓްރީ ޓޮޕާއި މެޑިކާ ހޮސްޕިޓަލާ ގުޅިގެން ވެސް ކަކުލު ހުޅު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް އެ ދެ ތަނުގައި އެކަން ކުރަނީ އައިޖީއެމްއެޗްގައި ކަކުލު ހުޅު ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާ މީހުންގެ ވެއިޓިން ލިސްޓް ކުޑަކުރުމަށެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު