ADS BY VOICE

ޖޭޕީއަކީ އެންމެންނަށް މަރުހަބާ ކިޔާ ޕާޓީއެއް: އަޒްލީން

- 11 months ago 0 - އަމާލް މުހައްމަދު

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަކީ އެންމެންނަށް މަރުހަބާ ކިޔާ ޕާޓީއެއް ކަމަށް ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރ އަޒްލީން އަހހްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY GOPRIME

މިރޭ ޖޭޕީއަށް ސޮއިކުރައްވާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އަޒްލީން ވިދާޅުވީ ޖޭޕީއަކޯ ޑިމޮކްރެޓިކް ހަޔާތުގައި ވަރަށް ހިތް ސާފު ޕާޓީއެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެޕާޓީއަކީ ރައްޔިތުންގެ ހެވާ ލާބަޔަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޕާޓީއެއް ކަމަށްވެސް އަޒްލީން ވިދާޅުވިއެވެ. އޭނާ ވަނީ ގާސިމަށްވެސް ތައުރީފު ކުރައްވާފައެވެ.

"ވަގުތު އައިސް ޖެހުނީމަ ކޮންމެ ޕާޓީއަކަށްވެސް ފުރުސަތު ދޭ ޕާޓީއެއް. އެޕާޓީގެ އަމާޒަކީ ބަޔަކު ނިކަމެތިކުރުމެއް ނޫން. ވަކި މީހެއްގެ ފަހަތުގައި ތިބުން އެއީ ރަނގަޅު ގޮތް ނޫންކަން އެނގުމުން އެމީހެއްގެ ފަހަތުގައި ހުންނަން ނުޖެހޭ." އަޒްލީން ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަކީ އެންމެ މަގްބޫލް ޕާޓީއަށް ހެދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާނެކަން ފާހަގަ ކުރައްވާ އަޒްލީން ވިދާޅުވީ، އެޕާޓީއަކީ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް މަރުހަބާ ކިޔާ ޕާޓީއެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ޖޭޕީއާ ގުޅިވަޑައިގަތީ ވަރަށް އިހްލާސްތެރި ހިތަކާއެކު، އެޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް މަރުހަބާ ދެންނެވުމުން ކަމަށެވެ.  

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު