ADS BY VOICE

އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނަކީ "ގަމާރުންގެ" ގޮތުގައި މެންބަރު މުހައްމަދު ސިފަކުރައްވައިފި

- 10 months ago 10 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީއަށް ތާއިދުކުރާ ފަރާތްތަކަކީ "ގަމާރުންގެ" ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު އަބްދުﷲ، މޮސްޓާ ސިފަކުރައްވައިފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

މެންބަރު ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ފާޑުވިދާޅުވެ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީއަށް ތާއިދުކުރާ ގަމާރުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަކީ އެއްވެސް ކުށްފާފައެއް ނެތް މީހެއްކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ހަގީގަތަކީ އެމަނިކުފާނަކީ މިގައުމަށް ފާކުރެއްވި މުސްތަފާ ކަމާލް އަތާތުރްކުކަމަށް މެންބަރުގެ ޓްވީޓްގައި ވިދާޅުވިއެވެ.

މުސްތަފާ ކަމާލް އަތާތުރްކަކީ ޒަމާނީ ތުރުކީގެ ބާނީއެވެ. އަސްކަރީ ބަޣާވާތަކަށްފަހު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި އަތާތުރްކު ވަނީ ތުރުކީގެ ދައުލަަތަކީ ސެކިއުލަރިސްޓް ނުވަތަ އަލްމާނީ ފިކުރިއްޔާތުގެ ދައުލަތަކަށް ހެއްދެވުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައެވެ.

71%

21%

7%

10 ކޮމެންޓް

ތެދެއް

އަސްލުވެސް އެމީހުން އެތިބެނީ އަންނިއަކީ ކަނލާގެ ހައްދައިގެން އެމީހާ ގަނޑަށް ސަޖިދަކޮށްކޮށް

ތީވަރަށްބޮޑުތެދުފުޅެއް

ހަގީގަތުގަ ވެސް ފައްކާ ގަމާރުން ތާއީދު ކުރާނީ އެމްޑީޕީއަށް

ހަބަރު