ADS BY VOICE

މިފަހަރުވެސް މަޖިލީހަށް އެންމެ މަދުން ވަޑައިގެންނެވީ ސިޔާމް

- 5 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

19ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގައި މަޖިލީހަށް އެންމެ މަދުން ހާޒިރުވެ ވަޑައިގެންނެވި މެންބަރަކަށް މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި އެމްޑީއޭގެ ލީޑަރ އަހުމަދު ސިޔާމް ވެވަޑައިގެންފިއެވެ.

ADS BY CAFE STAND

މިއަދު އާންމު ކުރި ނިމިދިޔަ ދައުރުގެ ހާޒިރީ ރިޕޯޓުން ދައްކާގޮތުގައި ސިޔާމް މަޖިލީހުގެ 31 ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގަނެފައެއް ނުވެއެވެ. އެބޭފުޅާ ހާޒިރުވެ ވަޑައިގެންނެވީ މަޖިލީހުގެ އެންމެ 16 ޖަލްސާއަށެވެ.

ސިޔާމް އަކީ ނިމިދިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައިވެސް ހާޒިރީ ދަށް މެންބަރެކެވެ.

ސިޔާމްގެ އިތުރުން މަޖިލީހަށް އެންމެ މަދުން ވަޑައިގެންފައިވަނީ އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި ޕީޕީއެމްގެ ޕީޖީ ލީޑަރު އަހުމަދު ސަލީމެވެ.

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ގޮތުގައި ނިމިދިޔަ ދައުރުގައި މަޖިލީހުގެ ހުރިހާ ޖަލްސާއަކަށް ވަޑައިގެންނެވި 28މެންބަރުން އެބަތިއްބެވިއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު