ADS BY COCA COLA

ހާބަރުގައި އޮތް ދޯންޏެއްގައި ގޭސްފުޅިއެއް ގޮވައިފި

- 5 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މާލޭގެ އުތުރު ފަރާތު ހާބަރުގައި އަޅާފައި އޮތް ބޯޓެއްގައި ގޭސްފުޅިއެއް ގޮވައިފިއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

ފުލުހުން ބުނީ އެ ސަރަހައްދުގައި އޮތް ބޯޓެއްގައި ގޭސްފުޅިއެއް ގޮވައި ތިން މީހަކަށް އަނިޔާވިކަމުގެ މައުލޫމާތު މިރޭ 19:15ގައި ލިބިފައިވާކަމަށެވެ.

މި ފަރާތްތަކަށް އައިޖީއެމްއެޗް ހޮސްޕިޓަލްގައި ދަނީ ފަރުވާދެމުންނެވެ.

-ތަފްސީލް އަންނަނީ-

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު