ADS BY VOICE

މިއަހަރު ބިގް ބޮސްގެ ސީޒަން ތަފާތުވާނެ - ސަލްމާން ޚާން

- 10 months ago 0 - ފާތިމަތް ޝިމްނާ

ADS BY ORCHID

މިއަހަރުގެ ބިގް ބޮސްގެ ސީޒަން ތަފާތުވާނެ ކަމަށް ސަލްމާން ޚާން ބުނެފިއެވެ.

ބިގް ބޮސްގެ މިއަހަރުގެ ސީޒަން ފަށާއިރު، މިއަހަރުގެ ސީޒަން އެެހެން ސީޒަން ތަކާއި، ތަފާތު ވާނެ ކަމަށް އެ ޝޯގެ ހޯސްޓް ސަލްމާން ޚާން މިވަނީ ބުނެފައެވެ.

ބިގް ބޮސްގެ މިފަހަރުގެ ސީޒަން އާއި ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ސަލްމާން ބުނެފައިވަނީ މިފަހަރުގެ ސީޒަންގައި ވަރުގަދަ ބައިވެރިންތަކެއް ފެނިގެންދާނެކަަމަށެވެ. އަދި އެހެން ސީޒަން ތަކާއި މުޅިން ޚީލާފަށް މިފަހަރުގެ ސީޒަން ގައި ދެ ފިނާލޭ ބާއްވާނެ ކަމަށް ސަލްމާން ބުނެފައިވެއެވެ.

އޭގެ މާބޮޑު ތަފްސީލެއް ނުދީ ސަލްމާން ބުނެފައިވަނީ މިފަހަރުގެ ޝޯ ފެށިގެން ހަތަރުވަަނަ ހަފްތާގައި ފުރަތަމަ ފިނާލޭ ބާއްވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އޭގެ ދެމަސް ފަހުން ޝޯގެ އަސްލު ފިނާލޭ ބާއްވާނެ ކަަމަށްވެސް ސަލްމާން ބުނެފައިވެއެވެ.

މިފަހަރުގެ ޝޯގައިވެސް މަޝްހޫރު ތަރިން ތަކެއް ފެނިގެންދާއިރު އޭގެ ތެރޭގައި ހިންދީ ކްރައިން ޝޯ "ސީއައިޑީ" އިން މަޝްހޫރު ކަން ހޯދި ދަޔާ، މަޝްހޫރު ޑާންސާރ ޕުނީތު، ލަވަކިއުންތެރިއާ އަދިތުޔާ ގެ އިތުރުން މަޝްހޫރު ޑްރާމާ ތަކުން ފެނިގެން ގޮސްފައިވާ ރަޝްމީ ދެސާއީ އަދި "ގޯޕީ ބަހޫ" ގެ ނަމުން މަޝްހޫރު ކަން ހޯދާފައިވާ ޑެވޮލީނާ ވެސް ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް އިންޑިއާގެ ނޫސްތަކުގައިވެއެވެ.

100%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު