ADS BY IAC

ޑިންގީ ބަންޑުން ޖަހާލައިގެން ނިޔާވީ ފަތުރުވެރިއެއް!

- 1 month ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދ.ކުޑަހުވަދޫ ކަނޑުއޮޅިން ދަތުރުކުރަމުންދަނިކޮށް ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލި ހާދިސާގައި ނިޔާވީ ފަތުރުވެރިއެއްކަމަށް އެނގިއްޖެއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

ބައެއް މީޑިޔާތަކުން ރިޕޯޓްކުރާ ގޮތުގައި މި ހާދިސާގައި ނިޔާވެފައިވަނީ ސްވިޑެންއަށް ނިސްބަތްވާ ފަތުރުވެރިއެކެވެ.

އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ ދ.ކުޑަހުވަދޫ ކަނޑުއޮޅިން ޑިންގީއެއް ބަންޑުން ޖަހާލައިގެން އުޅޭކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބުމާ ގުޅިގެން އެމްއެންޑީއެފް ސެންޓްރަލް އޭރިއާ ކޯސްޓްގާޑު ސްކޮޑްރަންގެ ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ހާދިސާގެ ރިޕޯޓް އެމްއެންޑީއެފް ސެންޓްރަލް އޭރިއާއަށް ލިބިފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު 16:22 ގައެވެ. މި ހާދިސާގައި ބަންޑުން ޖަހާލި ޑިންގީގައި 6 މީހުން ތިބި ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. އެއީ، 4 ބޭރު މީހުންނާއި 2 ދިވެހިންނެވެ.

0%

100%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު