ADS BY VOICE

މެންބަރު ޝިޔާމާ އެކު ފަސް މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފި

- 5 months ago 2 - އައިޝަތު ސަމާ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވައިލައި، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މަޖީދީމަގާއި ޗާންދަނީ މަގު ހަތަރު އަނގޮޅި ކަންމައްޗަށް އެއްވެ، ކުރި މުޒާހަރާގައި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމާ އެކު ފަސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

ޕީޕީއެމްގެ ތަރުޖަމާނު ހީނާ ވަލީދު މީޑިއާއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ، މިރޭގެ އެއްވުމުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ، މެންބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމާއި ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެންބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއީލާއި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ މުހައްމަދާއި ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލް މެންބަރު އިބްރާހީމް ފައިސަލްއާއި ކައުންސިލު މެންބަރު މުހައްމަދު ލަތީފު ކަމަށެވެ.

މިރޭގެ އެއްވުން ރޫޅައިލުމުން އެއްވުމުގެ ބައިވެރިން ދަނީ ޕީޕީއެމްގެ އޮފީސް ކުރިމައްޗަށް އެއްވެ ނުރުހުންފާޅުކުރަމުންނެވެ. ޕީޕީއެމްގެ އޮފީސް ކުރިމަތީ އިހުތިޖާޖު ކުރަމުންދާއިރު، އެސަރަހައްދުގައި ފުލުހުން ދަނީ ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ.

''ވޮއިސް'' އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޕީޕީއެމްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މުހައްމަދު ޝަކީލު ވިދާޅުވީ، ސުލްހަވެރި އެއްވުމުގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ހައްޔަރުކުރުމުން ސަރުކާރުގެ ނާގާބިލުކަން ހާމަވެއްޖެ ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން އޭގެ ހައްދެއްނެތި ދޭނެ ކަމަށް ވައުދުވެ ވަޑައިގެން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމަށްފަހު، ރައީސް ސޯލިހު ވެވަޑައިގެންނެވި ވައުދާ މިހާރު ހިލާފުވެވަޑައިގެންފި ކަމަށެވެ.

0%

0%

0%

2 ކޮމެންޓް

ތިޔަބުނާބަހުގެ މާނައެއްނޭގުނޭ މިއީ އުމުރާ ވުމަށް ދާމޫސުމް އުމުރާ ވުމަށް ގޮސްތިއްބާހަްްޔަރު ނުކުރާނެކަމުގެ ޔަގީކަން އެބައޮތް ރައީސް ޞޯލިހް ސައިކަލް ތަކެއްގެމައްޗަށް ގުޅަޔަކަށް ޖަހާފަ އޮތްތަން ދެކުނީމުތަ....؟

ހަބަރު