އެމްޑީޕީގެ މަޖިލިސް ތިން މެންބަރަކާއި މިނިވަން މެންބަރަކު އިދިކޮޅަށް!

- 9 months ago 10 - އިނާޒް މޫސާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް ތަމްސީލުކުރައްވައި، އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ތިން މެންބަރަކާއި މިނިވަން މެންބަރަކު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނާއި ގުޅެން ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

''ވޮއިސް'' އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ޕީއެންސީގެ ޕީޖީ ލީޑަރު މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފު އުމަރު މިއަދު ވިދާޅުވީ، ކުރިޔަށް އޮތް ދެ ދުވަސްތެރޭގައި އެމްޑީޕީގެ ތިން މެންބަރަކާއި މިނިވަން މެންބަރު އިދިކޮޅާއި ގުޅިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށެވެ.

އާދަމް ޝަރީފު ވިދާޅުވީ، އެބޭފުޅުން އިދިކޮޅާއި ގުޅިވަޑައިގަތުމަށް މަޝްވަރާތައް ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އެބޭފުޅުން އިދިކޮޅާ ގުޅިވަޑައިގަންނަވަނީ އިދިކޮޅުގެ ސިޔާސީ ކަންކަން ރަގަޅުވެ، އެކަމަށް ހިތްހަމަޖެހޭތީ ކަމަށް ވިދާޅުވި ކަމަށެވެ.

''އެބޭފުޅުން ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕާޓީގެ މަސައްކަތްތައް ގެންގޫޅޭ ގޮތާމެދު. ހާއްސަކޮށް މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް. ގެންގުޅޭ އުސޫލުތަކާމެދު ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވި. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ވަރަށް އަވަހަށް އެކަން ހަމަޖެހޭނެ.'' އާދަމް ޝަރީފު ވިދާޅުވިއެވެ.


65%

23%

11%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
10 ކޮމެންޓް

ތީހާދަ ހީނުވާކަމެކޭ ކުޑަކުދިންފަޅާބުއްޏަސް

މި ފައިނު އާދަނަން ހީވަނީތަ އޭރު ކުޅުނު ކުޅި ކުޅރވިދާނެހެން.....

އާދަނާ ކޯއްޗެއްހަދާނަމޭހިތާތިއުޅެނީ ތިނެތިގެންގޮއްސިނަމަ ފަހެތިގެންނާނަން އެހެންތަހީކުރީ

ގަންނަން ކޮބާ ފައިސާ

الحمدلله

ماشاألله

ގަނެލަނީ

ޕީޕީއެމްގެ ބޯގޯސް އާއްމު މެންބަރެކޭ އެއްވަރަށް މި އާދަމް ޝަރީފްގެ ބޯގޯސްވީހެން ހީވަނީ.

ހަބަރު