ADS BY NO PLASTIC MALDIVES

އދ.ގެ ރާއްޖޭގެ އޮފީސް ހުންނަ އިމާރާތުގެ ކުރިމަތީގައި އިިދިކޮޅުގެ ހިމޭން އިހުތިޖާޖެއް!

- 9 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ އދ.ގެ މައި އޮފީސް ހުންނަ އިމާރާތުގެ ކުރިމަތީގައި އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަނުން އިހުތިޖާޖެއްކޮށްފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

ދުނިޔޭގެ އިންސާނީ ހައްޤުގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް އަދި ޕީއެންސީ ގުޅުގެން ބޭއްވި ހިމޭން އިހުތިޖާޖަކީ މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ކުށް ސާބިތުވެ ފަސް އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރަމުން ގެންދާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އިންސާނީ ހައްޤަށް އަރައިގަނެފައިވާތީ ބޭއްވި އިހުތިޖާޖެއްކަމަށް ޕީޕީއެމް އިން މައުލޫމާތު ދެއްވައެވެ.

"މީގެ އެންމެ މުހިންމު ބޭނުމަކީ ރައީސް ޔާމީނަށް ނުހައްޤުން ވަރަށް އަނިޔާވެރިކޮށް ހިތުމުގެ ސަބަބުން އެމަނިކުފާނުގެ އިންސާނީ ހައްޤުތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ނިގުޅައިގަނެފައިވާތީ އެކަން މިއަދުގެ މުނާސަބަތުގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ފަރާތަކަށް އަދި އިންޓަނޭޝަނަލް މީޑިއާގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުން" ހީނާ ވޮއިސްއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ފަރާތްތަކުން ދަނީ ލޯމަތީގައި ފޮތިގަނޑު އަޅައިގެން ތިބެ، ރައީސް ޔާމީނަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށާއި މި ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔައި އިނގިރޭސިބަހުން ލިޔެފައިވާ ގަނޑުތަކެއް ހިފައިގެން އެ ސަރަހައްދުގައި ހަަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ. މި ފަރާތްތަކުން ތިބީ އިމާރާތުގެ ކުރިމަތީގައިވާ ޖެޓީ ސަރަހައްދުގައެވެ.

0%

100%

0%

ADS BY COVID HUTTUVAANEE AHAREN CAMPAIGN
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު