ADS BY VOICE

މިދިޔަ އަހަރު އިންދި އޮއްތަކުގެ މޭވާ މިއަހަރު ފެނިގެންދާނެ: މަހުލޫފު

- 2 months ago 0 - އިނާޒް މޫސާ

ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން މިދިޔަ އަހަރު އިންދުނީ އޮއްތަކެއްކަމަށާއި މިއަހަރު އޭގެ މޭވާ ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހުލޫފު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY ADS BY MV REIZEN

ޔޫތު މިނިސްޓްރީން މިރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި "ރަން އަހަރު" ހަފުލާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު މަހުލޫފު ވިދާޅުވީ، މިދިޔަ އަހަރަކީ ކުޅިވަރުގެ ހަޔާތުގައި ރާއްޖެ އަށް އެންމެ ކާމިޔާބު އަހަރު ކަމަށެވެ. ޒުވާނުން ބާރުވެރި ކުރުވުމަށް ވެސް އެހެން އަހަރުތަކާ އަޅާބަލާއިރު މިދިޔަ އަހަރަކީ ކާމިޔާބު އަހަރެއް ކަމަށް މަހުލޫފް ވިދާޅުވި އެވެ.

މަހުލޫފު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި އަޅައި ފުރަތަމަ އިންޑޯ ބާސްކެޓް ކޯޓުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ފެށިގެންދާނެއެވެ. އަދި ފީފާ އިން ގަބޫލުކުރާ ފެންވަރުގެ 50 ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު މިއަހަރު ތަރައްގީކޮށް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާކަމަށް މަހުލޫފު ވިދާޅުވިއެވެ. މި އަހަރު ތެރޭގައި 18 ވަރަކަށް ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު އެޅުމަށްވެސް ހަމަޖެހިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

"މިދިޔަ އަހަރު އިންދުނީ އޮށްތަކެއް. އޭގެ މޭވާ މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ފެނިގެންދާނެ." މަހުލޫފު ވިދާޅުވިއެވެ.

މަހުލޫފު ވިދާޅުވީ، ކުރިން ނުލިބޭ އެތައް ކާމިޔާބީތަކެއް ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖެ ހޯދާފައިވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން މުޖުތަމައު ބާރުވެރި ކުރުމުގެ ދާއިރާއިން ވެސް ބޮޑެތި ކާމިޔާބުތަކެއް ލިބިފައިވާ އަހަރެއް ކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު