ADS BY VOICE

މުފްތީ މެންކުގެ ހާއްސަ ދަރުހެއް މިރޭ މާލޭގައި

- 6 months ago 1 - އިނާޒް މޫސާ

ޒިމްބާބްވޭގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ މުފްތީ މެންކުގެ ހާއްސަ ދަރުހެއް މިރޭ މާލޭގައި އޮންނާނެ ކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަހުމަދު ޒާހިރުގެ ދައުވަތަކަށް މިހާރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން އުޅުއްވާ މުފްތީ މެންކު ދެއްވާ ހާއްސަ ދަރުސް އޮންނާނީ މިރޭ 20:15 ގައި ކާނިވާ ސްޓޭޖުގައިކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައި ވެއެވެ.

މިރޭގެ ދަރުސް ދަރުސް، ސަންގު ޓީވީއާއި ރާއްޖެ ޓީވީގެ އިތުރުން ވީޓީވީން ލައިވްކުރާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

މުފްތީ މެންކުގެ ދަރުހެއް މާދަމާ ރޭ އައްޑޫ ސިޓީގައި އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ބޭއްވުމަށްވެސް ވަނީ ހަޖައްސާފައެވެ.

މީގެއިތުރުން ސުވލު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިގެން، ޔުނިވަރސިޓީތަކާއި ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށާއި ޒުވާނުންނަށް ހާއްސަ ފޯރަމެއް ބާއްވަންވެސް ނިންމާފައިވާކަމަށް އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައި ވެއެވެ.

ފޯރަމް ބާއްވަނީ އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 8.15 ގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލުގައެވެ. އަދި ފޯރަމުގައި ބައިވެރިން ގިނަވެއްޖެނަމަ ލޮބީ އާއި އިތުރު ސަރަހައްދުތައްވެސް ބޭނުން ކުރެވޭނެ ކަމަށް މި ނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިފޯރަމްގައި ޒުވާނުންގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ގުޅިގެން ކުރާ ސުވާލުތަކަށް މުފްތީ މެންކް ޖަވާބު ދެއްވާނެ ކަމަށެވެ.

މިފޯރަމްގައި ބައިވެރިކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސްކޫލްތަކުގެ ގްރޭޑް ނުވަ އަކުން މަތީ ކްލާސްތަކުގެ ދަރިވަރުންނާއި ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ ދަރިވަރުންނާއި ޒުވާނުންނެވެ.

100%

0%

0%

1 ކޮމެންޓް

ހަބަރު