ADS BY VOICE

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔަކީ އިންޑިއާ: ޝާހިދު

- 5 months ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ރާއްޖެއާއި އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔަކީ އިންޑިއާ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY GOPRIME

އިންޑިއާގެ 71 ވަނަ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާ އާއި ދެ ގައުމުގެ ދެމެދު އޮތް ގުޅުމަކީ އެތައް އަހަރުތަކެއްގެ އިތުބާރާއެކު ބިނާވެފައިވާ ގުޅުމެއް ކަމަށެވެ.

އަދި ރާއްޖެއަށް ބޮޑުކަމެއް ޖެހިއްޖެނަމަ، އެންމެ ފުރަތަމަ އެހީވަނީ އިންޑިއާއިންކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޝާހިދު ވިދާޅުވީ އެގުޅުން މިސަރުކާރުން ދަމަހައްޓާނެ ކަމަށެވެ.

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައިވާ ގުޅުން ވަރުގަދަކޮށް އިތުރަށް ތަރައްގީކުރަން ބޭނުންވާނަމަ ދެގައުމުން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާ އާ ދެމެދުގައި އޮތް ގުޅުން އެހާ ވަރުގަދަ ވެފައިވަނީ ދެގައުމުން ގުޅިގެން ކުރަމުން ގެންދިޔަ، އަދި ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖެއާއި އިންޑިއާ އާއެކު އޮތް ޒަމާންވީ ގުޅުން، ރައީސް ސޯލިހުގެ ވެރިކަމުގައި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަދަހިވެފައެވެ.

ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމާއި ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންނާއި މުއައްސަސާތަކުގެ އިސް ވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި އެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު