ADS BY VOICE

އެޓްލެޓިކޯ އަތްދަށުވެ ޗެންޕިއަން ލިވަޕޫލް ކަޓައިފި

- 4 months ago 0 - އަމީން

ރޭ ކުޅެވުނު ފޯރިގަދަ ޗެންޕިއަންސް ލީގު މެޗުގައި ލިވަޕޫލް އަދި އެޓްލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ވާދަކުރި މެޗް 2-3 ކުން ކާމިޔާބުކޮށް އެޓްލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ކުއާޓާ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

ލިވަޕޫލްގެ ފަރާތުން ގިނަ ހަމަލާތަކެއް އުފެއްދިތަން ފެނުނު މި މެޗުގައި އެޓްލެޓިކޯގެ ކީޕަރު އޮބްލަކްގެ ހުށިޔާރުކަންވެސް ވަނީ ފާހަގަވެގެން ގޮސްފައެވެ.

މެޗް ފެށުނީއްސުރެ ލިވަޕޫލް ވަނީ ގިނަ ވަގުތު ބޯޅަ ގެންގުޅެ ގިނަ ހަމަލާތަކެއް އެޓްލެޓިކޯ ގޯލަށް ފޮނުވާލާފައެވެ. ނަތީޖާއަކަށްވީ 43 ވަނަ މިނެޓުގައި ވައިނާލްޑަމް ބޮލުން ފޮނުވާލީ ހަމަލާއަކުން މެޗުގެ ލީޑް ލިވަޕޫލްއަށް ލިބުމެވެ. ފުރަތަމަ ހާފުގެ ނަތީޖާ ލިވަޕޫލް ކޮޅަށް ބުރަވެގެން ނިމުނުއިރު ދެވަނަ ހާފުގައިވެސް ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ ފުރަތަމަ ހާފެކޭ އެއްގޮތަށް ލިވަޕޫލް އެޓޭކިންގ ފުޓްބޯޅައެއް ކުޅުނުއިރު އެޓްލެޓިކޯ މުޅިން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ފަހަތަށް ފައިބައިގެން ކައުންޓާ އެޓޭކް ކުރަން މަސައްކަތްކުރި މަންޒަރެވެ.

ފުރިހަމަ ވަގުތުގެ ނަތީޖާ 1-0 ގައި އޮވެ ނިމުނު އިރު މެޗުގެ އެގްރިގޭޓް ނަތީޖާ 1-1 ކުން އެއްވަރު ވުމުގެ ސަބަބުން މެޗް ދެން ދިޔައީ އިތުރު ގަޑިއަށެވެ. އިތުރު ގަޑީގެ ވަރަށް ކުރީކޮޅު ފިރްމީނޯ ޖެހި ގޯލާއެކު އެގްރިގޭޓް ނަތީޖާ 2-1 ކުން ލިވަޕޫލްކޮޅަށް އެނބުރިގެން ދިޔައެވެ.

މިއާއެކު ޗެންޕިއަން ލިވަޕޫލް މެޗް ކާމިޔާބުކޮށް ޖެހިގެން އޮތް ބުރަށް ދާނެކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކޮށްގެން ތިބިއިރު އެޓްލެޓިކޯގެ ލޮރެންޓޭވަނީ ކައިރިކައިރީގައި ޖެހި ދެގޯލާއެކު އެގްރީގޭޓުން އެޓްލެޓިކޯ ކޮޅަށް ނަތީޖާ ބުރަކޮށްލާފައެވެ.

އިތުރު ގަޑީގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތުކޮޅުގެ ތެރޭގައި ކުރީގެ ޗެލްސީގެ ފޯވަޑް އަލްވާރޯ މޮރާޓާވަނީ އެޓްލެޓިކޯގެ ތިން ވަނަ ގޯލް ކާމިޔާބުކޮށްދީ ލިވަޕޫލް އިތުރަށް މާޔޫސްކޮށްލާފައެވެ. ލިވަޕޫލްކޮށް ވައިން ގޯލުތަކުގައި އެޓީމުގެ ކީޕަރު އަދި ޑިފެންސްގެ މިސްޓޭކްތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަވެގެން ގޮސްފައިވެއެވެ. ލިވަޕޫލް މިމެޗަށް ނުކުމެފައިވަނީ އެޓީމުގެ ފުރަތަމަ އޭގާރައިގަ ހިމެނޭ އެލިސަން ބެކާގެ ބަދަލުގައި އެޑްރިއަންއާއެކުއެވެ. އެލިސަންހުރީ ފަރިތަކުރުން ތަކުގައި ލިބުނު އަނިޔާއަކައި ގުޅިގެން ކުޅުމައި ދުރުގައެވެ.

މިދެޓީމް ބައްދަލުކުރި ފުރަތަމަ ލެގުގެ މެޗް އެޓްލެޓިކޯގެ ދަނޑުގައި 1-0 ކުން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ އެޓްލެޓިކޯއިންނެވެ. ރޭ ކުޅެވުނު މެޗުގެ ނަތީޖާއާއެކު އެޓީމް ކުއާޓާއިން ޖާގަ ހޯދާފައިވަނީ 4-2 ގެ އެގްރިގޭޓް ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން އެޓްލެޓިކޯގެ ކޯޗް ސިމިއޯނީ ބުނެފައިވަނީ މެޗަކީ ތާރީހުގައި ލިޔެވިގެން ދާނެ މެޗެއް ކަމަށައި އިދިކޮޅުން ނުކުތީ ވަރަށް މޮޅު ޓީމެއް ކަމަށެވެ. އޭގެ އިތުރުން ސިމިއޯނީ ވަނީ އެޓީމުގެ ކީޕަރު އޮބްލަކްއަށްވެސް ތައުރީފް ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން އޭނާބުނީ އޮބްލަކްއަކީ މިވަގުތު ދުނިޔޭގަ ހުރި އެންމެ މޮޅު ގޯލް ކީޕަރު ކަމަށައި އެޓޭކް ކުރުމުގައި ބާސެލޯނާއަށް މެސީ މުހިންމުވާ ފަދައިން ޑިފެންސްގައި އެޓްލެޓިކޯއަށް އޮބްލަކް މުހިންމުކަމަށެވެ.  

100%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް
ADS BY VOICE

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު