ADS BY PIZZA KITCHEN

ޗައިނާއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ސިއްހީ ސާމާނު ރާއްޖެއަށް ހަދިޔާކޮށްފި

- 11 months ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭނުންވާނެ ގިނަ ސިއްހީ އެހީގެ ސާމާނު ޗައިނާގެ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދީފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

މި އެހީގެ ސާމާނުތައް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައިސްފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ޖެއްސި ޚާއްސަ ޗާޓަރ ފްލައިޓެއްގައެވެ.

މި ފްލައިޓްގައި އެހީގެ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ ޗައިނާގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް، މާލޭގެ ސިސްޓަރ ސިޓީ ކަމުގައިވާ ގުއަންގްޒީ ޝުއަންގ އޮޓޮނޮމަސް ރީޖަންގެ ސަރުކާރު، އަލީބާބާ ފައުންޑޭޝަން، ވާވެއި އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޗައިނާގެ އެކި ކުންފުނިތައް ހިމެނެއެވެ.

ޗައިނާގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ބައެއް ތަކެތީގެ ތެރޭގައި 10،000 ޓެސްޓިންގ ކިޓް އަދި ސާމްޕަލް ސްޓިކް، 209،080 ޑިސްޕޯސެބަލް މާސްކް، 11،500 އެން95 މާސްކް، 350 މެޑިކަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް ސޫޓް އަދި 10 ވެންޓިލޭޓަރުވެސް ހިމެނެއެވެ.

މި ފްލައިޓް އައުމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ވިދާޅުވީ މި އެހީތެރިކަން ޗައިނާއިން ލިބިގެން މިދަނީ ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި މިބަލި ފެތުރުން އިތުރުވެ, އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުން ބޮޑުވެފައިވާ މުހިންމު ދަނޑިވަޅެއްގައިކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ޗައިނާގެ ރައީސް ޒީ އަށާއި, ސްޓޭޓް ކައުންސިލަރ އަދި ފޮރިން މިނިސްޓަރ ވަންގް ޒީ އާއި ޗައިނާގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮއެދުމާއި ޝުކުރު އަރިސްކުރައްވާކަމަށްވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މި ދަތި ހައްސާސް ދަނޑިވަޅުގައި ރާއްޖެއަށް ދީލަތި އެހީ ފޯރުކޮށްދެއްވި ޗައިނާގެ ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކަށާއި, ކުންފުނިތަކަށް, އެ ފަރާތްތަކުން ވެދިން މަދަދާއި ބެހެއްޓެވި ހެޔޮ ގާތްކަމަށްޓަކައި ހާއްސަ ޝުކުރެއް އަރިސްކުރައްވާ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

100%

0%

0%

1 ކޮމެންޓް

ޔާމީނު ގެއަށް ފޮނުވާ މިސަރުކާރަކަށް ބޭނުމެއްނޫން

ހަބަރު