ADS BY INTERNATIONAL AID

ބިދޭސީންނަށް އެހީވާން ރާއްޖޭގެ ރެޑް ކްރެސެންޓުން ފަންޑެއް ހުޅުވައިފި

- 11 months ago 1 - އަބްދުﷲ ހުސައިން

ކޮވިޑް-19 ރާއްޖޭގައި ހަލުވިކަމައިއެކު ފެތުރެމުން ދިއުމާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީންނަށް އެހީވުމަށް ރާއްޖޭގެ ރޭޑް ކްރެސެންޓުން ފަންޑެއް ހުޅުވައިފިއެވެ.

ADS BY PRESS HOUSE

މޯލްޑިވްސް ރެޑް ކްރެސެންޓުން ބުނީ މި ފަންޑަކީ ކޮވިޑް-19 ދެކޮޅަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ބޭނުންޖެހިފައި ތިބި ބިދޭސީންނަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ހުޅުވި ފަންޑެއްކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މި ފަންޑަށް އެހީވުމަށް ރާއްޖޭގެ ރެޑް ކްރެސެންޓުން ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

މި ފަންޑަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ބީއެމްއެލްގެ ދިވެހި ފައިށާ އެކައުންޓް 7701176022001 އަދި ޔޫއެސް ޑޮލަރުން އެހީވުމަށް 7701176022002 އަށް ޑޮލަރު ޖަމާކުރެވޭނެ އެވެ.

އިސްލާމިކް ބޭންކް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް ރުފިޔާ އިން ނަމަ 99010155500036100 އަށް އަދި ޑޮލަރުން ނަމަ 99010155500036200 ޖަމާކުރެވޭނެ އެވެ.

މޯލްޑިވްސް ރެޑް ކްރެސެންޓުގެ ފަރާތުން މިހާރުވެސް ދަނީ ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ބޭނުންޖެހިފައި ތިބި ފާރާއްތަކަށް އެކިގޮތްގޮތުން އެހީ ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

0%

0%

0%

1 ކޮމެންޓް

ތިޔައީ ސަރުކާރު ހިންގަން ތިބި މީހުންގެ އިހްމާލު މިބަލި ފެރުރެން ފެށުމާއި އެކު އެމީހުން ފޮނުވައިނުލާ ބޭތިއްބި ސަރުކާރު ތެރޭގަ އެބާރު އޮތް ބައެއްގެ އިހްމާލު އަހަރެމެން ދިވެހިން މާހާލު ބޮޑު ބަންގާޅީންނަށް ވުރެ އެމީހުން ފިހާރަތަކުގެ ކޭޝިޔަރުންނަށް ލައިގެން ވަގަށް ފައިސާ ނަގައިގެން އެމީހުން އަމިއްލަ ވިޔާފާރިއާ މުއްސަނދިކަމުގަ އެމީހުން މިތަނުން ބޭރުކުރޭ ސިންގަޕޯރުަގަ ވެސް މެލޭޝިޔާގަވެސް ބަންގާޅިން ހައްޔަރަށް ގެންދަން ވަނީ ފަށާފަ ކޮބައި ބަންގާޅީ އެންބަސީން އެތަނުން އެމީހުންނަށް ކާންދެވެން ޖެހޭނެ

ހަބަރު