ADS BY VOICE

މިއަހަރުގެ ފަހު ހަމަހުގެ ރިސޯޓްތަކުގެ ބިމުކުލި ދެއްކުން ފަސްކޮށްދީފި

- 2 weeks ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

މިއަހަރުގެ ފަހު ހަމަހުގެ ރިސޯޓްތަކުގެ ބިމުކުލި ދެއްކުން ފަސްކޮށްދީފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

މިކަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވަނީ އެމަނިކުފާނު ގައުމާއި މުޚާތަބުކުރައްވާ ދައްކަވަމުންދާ ވާހަކަފުޅުގައި ވަނީ ހާމަކުރައްވާފައެވެ.

ރައީސް ޞާލިހު ވިދާޅުވީ ފަތުރުވެރިކަން އަލުން ފެށިގެންދާ އިރު، ރިސޯޓްތަކަށް ވެސް ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހޯދައިދޭންޖެހޭ ކަމަށް ދެކިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ސަރުކާރުން މިހާރު ނިންމާފައިވަނީ، ރިސޯޓްތަކުގެ މިއަހަރުގެ ފަހު 6 މަސްދުވަހުގެ، ބިމު ކުލި ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތު ފަސްކޮށްދިނުމަށްކަމަށް އެމަނިކުފާނު ހާމަކުރެއްވިއެވެ.

އަދި ދަނޑުވެރިކަމަށް ދޫކޮށްފައި ހުރި ރަށްތަކުގެ ވެސް، ކުރިއަށް އޮތް 6 މަހުގެ ބިމު ކުލި، ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތު ފަސްކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ސަރުކާރުން ކުއްޔަށް ދީފައި ހުރި އެހެން ބިންތަކުގެ ކުލިވެސް 6 މަސް ދުވަހަށް ފަސްކޮށްދިނުމަށް މިހާރު ނިންމާފައިވާކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް
ADS BY GOPRIME

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު