ADS BY VOICE

ސަރުކާރަށް ލިބެންވާ ރިސޯޓް ކުލިތަކާއި އެހެނިހެން ކުލިތައް ދެއްކުން ފަސްކޮށްދީފި

- 1 week ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ރިސޯޓްތަކުގެ ކުއްޔާއި އެހެނިހެން ގޮތްތަކުން ސަރުކާރަށް ލިބޭ ކުލިތައް ދެއްކުން ފަސްކޮށްދީފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް އަމީރު ސޮއިކުރައްވާ އިއްޔެ ނެރުއްވި ސާކިއުލާއެއްގައިވާ ގޮތުގައި ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން އިގްތިސާދީ ތަދުމަޑުކަމެއް އައިސްފައިވާ ދުވަސްވަރުގައި ވިޔަފާރިތަކާއި އާންމު ރައްޔިތުންނަށް އެހީތެރިވެ، ވިޔަފާރިތައް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން މާލީ އެހީއާއި އިތުރު ލޯނުތައް ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތަކަށް 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ކުލި ދެއްކުމުގައި ލުއިތަކެއް ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވަނީ އިއުލާންކޮށްފައެވެ.

މި ސާކިއުލާގައިވާ ގޮތުގައި 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރއާއި ހަތަރުވަނަ ކުއާޓަރަށް ނިސްބަތްވާ ރިސޯޓްތަކުގެ ކުލި ދެއްކުން 2021ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ 1ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދެއްކުމަށް ފަސްކޮށްދެވޭނެއެވެ. އަދި އެހެނިހެން ކުލިތަކުގައި މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހުން ފެށިގެން ޑިސެމްބަރު މަހަށް ދައްކަންޖެހޭ ކުލިތައް 2021 ޖޫން 1 އިން ފެށިގެން ދައްކާގޮތަށް ވަނީ ފަސްކޮށްދީފައެވެ. މިފަދައިން ފަސްކޮށްދެވޭ ކުލި ދައްކަން ޖެހެނީ އެއް އަހަރަށް ބަހާލައިގެންނެވެ.

މިގޮތުން ކުލި ދައްކަނީ ތިންމަހުން އެއްމަހުން ނަމަ ކުލި ދައްކާނީ 1 ޖޫން 2021 އިން ފެށިގެން ހަތަރު ކުއާޓަރަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. އަދި ކުލި ދައްކަނީ މަހުން މަހުން ނަމަ ދައްކަން ޖެހެނީ 1 ޖޫން 2021 އިން ފެށިގެން 12 މަހަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ސާކިއުލާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ކުލި ދެއްކުން ފަސްކޮށްދީފައިވާ މުއްދަތުގައި ޖޫރިމަނާއެއް ނުހިނގާނެއެވެ.

ނަމަވެސް ކުލި އަލުން ދައްކަން ޖެހޭ މުއްދަތުގައި ނުދައްކާނަމަ އަރާ ޖޫރިމަނާ ހިނގާނެކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. 

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު