ވިޔަފާރި

ބީއެމްއެލްއިން ޑެބިޓް ކާޑާއި ކްރެޑިޓް ކާޑް ހަވާލުކުރާ އުސޫލަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް!

މާލޭ ސިޓީގެ ފުރަބަންދަށް ލުއިތަކެއްލިބުމާއެކު 1 ޖޫން 2020 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބީއެމްއެލް ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް ސެންޓަރ އިން ކާޑު ދޫކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.މިގޮތުން ކަސްޓަމަރ ސަރވިސް ސެންޓަރުން މި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އެޕޮއިންޓްމަންޓް ހައްދައިގެން އަދި ހަމައެހެންމެ ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެ...

2 4 days ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU