ވިޔަފާރި

ބޭސްފަރުވާ ހޯދާ ފަރާތްތަކާއި ދަރިވަރުންނަށް އިސްކަންދެވޭނެ، ކާޑު ލިމިޓް އިތުރުކޮށްދޭނަން: ބީއެމްއެލް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކާޑުތަކުން ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ޚަރަދުކުރެވޭ މިންވަރު މަދުކުރި ނަމަވެސް ބޭސްފަރުވާ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށާއި ދަރިވަރުންނަށް ކާޑްގެ ލިމިޓް އިތުރުކޮށްދޭނެކަމަށް ބުނެފިއެވެ.ބީއެމްއެލްއިން ބުނީ ކާޑުން ކުރެވޭ މުއާމަލާތުގެ އަދަދު ދަށްކުރެވުނު ކަމުގައިވިޔަސް، ބޭސްފަރުވާ އާއި ތައުލީމާ ގުޅުން...

0 3 days ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU