ޚަބަރު

މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި އަނެއްކާވެސް ޤުނޫތު ނާޒިލާ ކިޔަން ފަށައިފި

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަން ފެތުރެމުންދާ މިންވަރު އިތުރުވަމުންދިއުމާއި ގުޅިގެން މާލޭ ސިޓީގެ މިސްކިތްތަކުގައި އަނެއްކާވެސްް ގުނޫތު ނާޒިލާ ކިޔަން ނިންމައިފިއެވެ.މިކަން ހާމަކުރައްވާފައިވަނީ "ޕީއެސްއެމް ނިއުސް" އަށް ދެއްވި އިންޓަރވިއުއެއްގައި އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރ ޑރ.އަހުމަދު ޒާހިރު އަލީއެވެ.ޑރ.އަހުމަދު ޒާހ...

0 8 hours ago

އިތުރަށް

ADS BY DHIRAAGU