ADS BY PROSSIMO

ރިސޯޓްތަކާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ވޯޓް ފޮށި ނުބެހެއްޓިދާނެ: ޝަރީފް

- 4 months ago 0 - އައިޝަތު އަހުމަދު

މާޗުމަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ރިސޯޓުތަކުގައި އާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ADS BY EHEE

ޝަރީފް މިހެން ވިދާޅުވީ ލޯކަލް ކައުންސިލު އިންތިހާބުގެ ތައްޔާރީތަކާ ބެހޭގޮތުން އޮންލައިން ނޫހެއް ކަމަށްވާ "ސަން" އަށް ދެއްވި ޚާއްސަ އިންޓަރވިއުގައެވެ.

ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، ކައުންސިލް ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާއިރު އެޗްޕީއޭއިން އެކުލަވާލާފައިވާ ގައިޑްލައިން އާއި އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ގިނަ ތައްޔާރީތަކެއް ވަމުންދާ ކަމުގައެވެ.

އެގޮތުން ކަރަންޓީނުގައި ތިބޭ މީހުން ވޯޓުލެވޭނީ ކިހިނެއްތޯ އައިސޮލޭޝަންގައި ތިބޭ މީހުންނަށް ވޯޓުލެވޭނީ ކިހިނެއްތޯ ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ. ޝަރީފް ވިދާޅުވީ ރިސޯޓުތަކުގައި ތިބޭ މީހުންނާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއެޅޭ މީހުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ޕެންޑެމިކް ތެރޭގައި ރިސޯޓުތަކުގައި ފޮށި ބެހެއްޓޭނެތޯވެސް ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށް ޝަރީފު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަދި ރިސޯޓުތަކުގެ ވެރިން އެ ރިސޯޓެއްގައި ވޯޓު ފޮށި ބަހައްޓަން ބޭނުން ނުވާ ނަމަ އެކަމަށް މަޖުބޫރު ނުކުރާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެގޮތަށް އެކަން ވެއްޖެނަމަ ރިސޯޓުތަކުގައި އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް އެހެން ރަށަކަށްގޮސް ވޯޓުލުމުގެ ފުރުސަތު ތަވަސްކޮށްދޭން ޖެހޭނެ" ޝަރީފު ވިދާޅުވި އެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަނީ އަންނަ މާޗު މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުގައެވެ.އެގޮތުން އިންތިޚާބް ބޭއްވުމުގެ ހުއްދަ މިޙަފްތާތެރޭގައި ލިބޭނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު