ADS BY PIZZA KITCHEN

މަހިބަދޫ ޒޮއިކް ފުޓްސަލް ކަޕް މިމަހު 23ގައި

- 3 months ago 2 - ޝަފްރާޒް އހ

އދ. މަހިބަދޫ ޒުވާނުނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ޒޮއިކް ސްޕޯޓސް ކްލަބްގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ފުޓްސަލް މުބާރާތް މިމަހުގެ 23 ވަނަދުވަހު ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ADS BY PIZZA KITCHEN

"ވޮއިސް" އަށް މައުލޫމާތު ދެމުން ޒޮއިކް ސްޕޯޓްސް ކްލަބްގެ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވިގޮތުގައި ރަށު ފެންވަރުގައި ބޭއްވޭ މި މުބާރާތުގައި 23 ޓީމުން ބައިވެރިވެފައިވާ އިރު ޒުވާނުންނާއި ރަށުން ބޮޑު ތަރުހީބެއް މުބާރާތައް ލިބިފައިވާކަމަށެވެ.

މުބާރާތުގައި މަހިބަދޫގެ ޓީމުތައް އެކަނި ބަިއވެރިވާއިރު މި މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި މަހުގެ 23 ވަނަދުވަހުއެވެ.

އެއްވަނަ ޓީމަށް 7000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމަކާއި، ދެވަނަ ޓީމަށް 3500 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމެއް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވެއެވެ.

މި މުބާރާތުގެ މީޑިއާ ޕާޓްނަރަކީ "ވޮއިސް" އެވެ.

2018ވަނަ އަަހަރުގައި ރަސްމީކޮށް އުފެދުނު ޒޮއިކް ސްޕޯޓްސްއަކީ އޭގެ ކުރިންވެސް ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައިވާ ކްލަބެކެވެ. އެގޮތުން 2014 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޒޮއިކްގެ ނަމުގައި ނެޓްބޯޅަ ޓީމެއް ނެރެ، 2017، 2018އަދި 2019ވަނަ އަހަރުގައި ވަނީ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހާސިލްކޮށް ތަށި މިލްކުކޮށްފައެވެ.

އަދި 2018ވަނަ އަހަރު މަހިބަދޫގައި ބޭއްވި މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތްކަމަށްވާ ނިއު ޖެނެރޭޝަން ކަޕްގައިވެސް ޒޮއިކްގެ ޓީމަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެ ޗެމްޕިއަންކަން ހާސިލްކޮށްފައެވެ.

ޒޮއިކް ސްޕޯޓްސްގެ އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ކަމަކީ ކުޅިވަރަށް ދެމުންގެންދާ ސަމާލުކަމެވެ. އެގޮތުން އެ ކްލަބުން ވަނީ އދ.މަހިބަދޫގައި މިހާތަނަށް ބޭއްވުނު ހުރިހާ މުބާރާތެއްގައިވެސް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. މި ކްލަބް ހިންގުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ އދ.މަހިބަދޫއަށް އުފަން ޒައީމާ މުހައްމަދެވެ.

މިއީ ޒޮއިކް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ފުރަތަމަ މުބާރާތެވެ.

33%

66%

0%

ADS BY COCA COLA
2 ކޮމެންޓް

ހަބަރު