ADS BY PIZZA KITCHEN

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ މަގޭ ފުލެޓު ކޮބާ އިހުތިޖާޖު ފަށައިފި

- 1 month ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް-ކޮންގްރެސް ކޯލިޝަންގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު "މަގޭ ފުލެޓު ކޮބާ؟" ގެ ނަމުގައި ބާއްވާ އިހުތިޖާޖް ފަށައިފިއެވެ. މިއަދުގެ އިހްތިޖާޖް ކުރިއަށްދަނީ މަޖީދީ މަގުގައެވެ.

ADS BY EHEE

މި އިހުތިޖާޖު ބޭއްވުމަށް އިދިކޮޅުން ނިންމާފައިވަނީ އެއްފަހަރާ 5 މީހުންނަށްވުރެ ގިނަ އަދަދަކަށް މީހުން އާންމު ތަންތަނަށް އެއްވެ ނޫޅެވޭނެކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ކަނޑައަޅާފައި ވަނިކޮށެވެ.

ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ޙައްޤުން މަޙްރޫމުވެފައިވާ އެންމެން މި އިހުތިޖާޖުގައި ބައިވެރިވުމަށް އިދިކޮޅުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ދާދިފަހުން ކުރި އިޢުލާނެއްގައި ބުނީ ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުން އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ ޓަވަރުތަކުން އިތުރު ފުލެޓު ގަންނަން ލިބެން ނެތުމުގެ ސަބަބުން ތިރީގައިވާ ކެޓަގަރީތައް އުވާލައި، އެ ކެޓަގަރީތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުތައް ބާޠިލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަން އާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާނުކުރާކަމަށެވެ. އެ ކެޓަގަރީތަކަކީ:

H11- އަށާރަ އަހަރާ 40 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ (1 ކޮޓަރި)

H13- މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ (1 ކޮޓަރި)

H15- އަލަތު ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ޒުވާނުންނަށް ޚާއްޞަ (1 ކޮަޓަރި)، މިއެވެ.

0%

100%

0%

0 ކޮމެންޓް
ADS BY OOREDOO

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު