ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

އެމްޑީޕީގެ އޮފީހުގައި ދެވުނު ހަމަލާ، ޕާޓީގެ އިސް ލީޑަރ ރައީސް ޞާލިހު އަދި ކުށްވެރިނުކުރައްވާ!

- 2 weeks ago 2 - އައިމިނަތް ނިއުޝާ

މިއަދު އެމްޑީޕީގެ އޮފީހެއްގައި މާރާމާރީ ހިންގާ ދެމީހަކު ޒަހަމްވި މައްސަލަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހް ކުއްވެރި ނުކުރެއްވިއެވެ.

މިއަދު މެންދުރު 12:30 ހާއިރު ހިނގި މި މާރަމާރީ އާއި ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ އިދާރީ ކަންކަމުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވާ މަރިޔަމް ޒުބައިރު (މަންދީ) އަދި ޝާމިންް އަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަނިޔާވެފައެވެ. 

މި މައްސަަލަ އެމްްޑީޕީގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި އެެޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ އެެހެން ފަރާތްތަކުން ކުއްވެރިކުރަމުން އަންނަ އިރު އަދި ރައީސް ސާލިހް މިިކަން ކުއްވެރިކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ސޯސަން މަގުގައި ހުންނަ އެމްޑީޕީގެ އޮފީހުގައި މާރާމާރީއެއް ހިނގިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު މިއަދު މެންދުރު 12:30 ހާއިރު ފުލުހުންނަށް ލިބިފައިވާކަމަށެވެ. މި މާރާމާރީގައި އަންހެނަކަށް އަނިޔާވެ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުންދާކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މަންދީގެ އިތުރުންވެސް މި ހާދިސާގައި އެތަނުގައި ހުރި އެހެން މީހަކަށް އަނިޔާވި ކަމަށާއި، އެވަގުތު އެމްޑީޕީގެ އޮފީހުގައި އިތުރު ބަޔަކު ތިބިކަމަށްވެސް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ. މިކަމުގެ ތެރެއިން މަންދީގެ ބޯ ފަޅައިގެން ގޮސްފައިވާކަމަށްވެއެވެ.

މި މައްސަލަ ފުލުހުން ދަނީ އިތުރަށް ތަޙުޤީޤުކުރަމުންނެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY COCA COLA
2 ކޮމެންޓް

ހަބަރު