ADS BY STATE TRADING ORGANISATION PLC LTD

ބޭކާރު ދަތުރުތަކުގައި 5 އަހަރު ދުއްވާލުމުން ރައްޔިތުންނަށް ކޮތަރު ކޮށްޓެއްވެސް ނުލިބޭނެ

- 2 days ago 1 - ފަހީމް

ބޭކާރު ދަތުރުތަކުގައި 5 އަހަރު ދުއްވާލުމުން ރައްޔިތުންނަށް ކޮތަރު ކޮށްޓެއްވެސް ނުލިބޭނެކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި ކުރީ ސަރުކާރުގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުޙައްމަދު ސަޢީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މި ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރާ ފަރާތްތަކުން، "ކޮތަރު ކޮށީގެ" ނަމުން ނަން ދީފައިވާ، ހިޔާ ފުލެޓުތަކުގައި މީހުން ދިރިއުޅެން ފަށާފައިވާކަން ދައްކައިދޭ ފޮޓޯއެއް ހިއްސާ ކުރައްވަމުން، ޓުވިޓާގައި ސަޢީދު މިއަދު ވިދާޅުވީ، ހާލަތު ބަދަލު ކުރެވޭނީ ހާލަތު ބަދަލު ކުރަން މަސައްކަތް ކޮށްގެން ކަމަށެވެ.

އަދި ލިބޭ ކޮންމެ ބޭރު ދަތުރަކަށް ފުރާ، ދުވަސްތައް ބޭކާރު ކޮށްގެން 5 އަހަރު ފުރާލުމަކުން، ރައްޔިތުންނަށް ކޮތަރު ކޮށްޓެއްގެ މިންވަރު ވެސް ނުލިބޭނެ ކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ބެލެވޭ ގޮތުގައި ސަޢީދުގެ މި ޓްވީޓު އަމާޒު ކުރައްވާފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙަށެވެ.

ދާދިފަހުން ސަޢީދުވަނީ، ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގައި އިމާރާތް ކުރަމުންދާ "ވިނަރެސް" ފުލެޓުތަކުގެ ނަންދީފައިވާ ފުލެޓުތަކަށް އެނަން ކިޔާތީ ވެސް ސަރުކާރަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ.

އެކަމާއި ގުޅިގެން ވެސް ސަޢީދު ވިދާޅުވީ، ރައީސް ޔާމީން އެންމެ 5 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހުޅުމާލޭ ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ގޮތުގައި 255 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކާ، ވަށާ ތޮށި ލާ، މަގު ހަދާ މުޅީން އައު ސިޓީއެއް ޤާއިމު ކުރެއްވި ކަމަށެވެ.

އަދި ޤައުމީ ތަރައްޤީ ހާސިލުވާނީ ވެރިކަން ލިބުމުން މަސައްކަތެއް ކޮށްގެން ކަމަށާއި އެކަން ވާނީ ނަން ބޯޑު ބަދަލު ކޮށްގެން ނޫންކަމަށް ސަޢީދު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އަލަށް ކަމެއް ފައްޓަވާފައި ނަން ދިނުމަށް، ސަޢީދުގެ ޓުވީޓުގައި ސަރުކާރަށް ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ. 

50%

0%

50%

ADS BY COCA COLA
1 ކޮމެންޓް

ކޮވީޑޭ ކިޔާފައި ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް މަޝްރޫޢްއެއް ހުއްޓިގެން ނުވާނެ. ކޮވިޑަށް އެތައް ގައުމަކުން ރާއްޖެއަށް އެކިގޮތްގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވީ. އެހެންކަމުން ސަރުކާރު ދަރިނިބޮޑުވާން ޖެހޭނެ ފުރުޞަތެއް އޮވެގެން ނުވާނެ. އަމިއްލަ ކުންފުނިތައް ހުއްޓުނެއްކަމަކު ސަރުކާރެއް ނުހުއްޓޭ. ވީއިރު ދަރިނ ބޮޑުވެގެން މިއުޅޭ ސަބަބެއް ނޭނގުނު.

ހަބަރު