ADS BY VOICE

މިނިސްޓަރ ޝާހިދުގެ މިފަހަރުގެ ދަތުރުފުޅު އިނގިރޭސިވިލާތަަށް

- 1 year ago 0 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު، އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި އެގައުމުގެ އިސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ.

ADS BY GOPRIME

އެގޮތުން އެބޭފުޅާ ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރާއި، ޚާރިޖީ އޮފީހުގެ އިސްބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވާފައެވެ.

ބުދަ ދުވަހު މިނިސްޓަރ ޝާހިދު އެންމެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުކުރެއްވީ އިނގިރޭސި ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު، އަދި ފޮރިން އޮފީހުގެ ކުރީގެ ވަޒީރު ހޫގޯ ސްވަޔަރ އާއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖެއިން ކޮމަންވެލްތާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމާއި ބެހޭ ގޮތުން 2 ބޭފުޅުން މަޝްވަރާ ކުރެއްވިއެވެ.

އެއަށްފަހު ދެން ބައްދަލުކުރެއްވީ އިނގިރޭސި ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖެރެމީ ހަންޓް އާއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރާއްޖެ އަލުން ކޮމަންވެލްތާއި ގުޅުމާއި ބެހޭ ގޮތުންނާއި، މޫސުމީ ބަދަލުތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ދެ ވަޒީރުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފޮރިން އެންޑް ކޮމަންވެލްތު އޮފީހުގެ އޭޝިއާ އަދި ޕެސިފިކް ސަރަހައްދާއިި ބެހޭ ވަޒީރު މާކް ފީލްޑް އާއި ބައްދަލުކުރައްވައި، އެކި ދާއިރާތަކުން ދެބޭފުޅުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.

މިއީ ނޮވެމްބަރު މަހު ވަޒީރުކަމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކުރައްވާ 2 ވަނަ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު