އަދީބުގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓަން ސްޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފި

- 6 months ago 0 - އިނާޒް މޫސާ

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަދީބުގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފަހައްޓަން ސްޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފިއެވެ.

ADS BY CANDIDATE

މި އަމުރު ނެރުނީ އަދީބުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ޅ. މާބިންހުރާގައި ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓެއް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ކުއްޔަށްދިން ކުރެއްދޫ ހޯލްޑިންގްސްއިން އެމްއެމްޕީއާރްސީއަށް ދިން އެއް މިލިއަން ޑޮލަރަށް ޚިޔާނާތްތެރިވި ކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވުމުންކޮށްފައިވާ އަށް އަހަރު ދުވަހުގެ ހުކުމް ބާތިލް ކުރި މައްސަލއިގައެވެ.

ދައުލަތުން ވަނީ އަދީބުގެ މައްޗަށް އިއްވި އަށް އަހަރުގެ ޖަލުހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުގައި ބުނެފައި އެ މައްސަލާގައި ވަކި ގޮތެއް ކަނޑައަޅައި ނިމެންދެން އަދީބުގެ ޕާސްޕޯޓު ހިފަހައްޓަން އިމިގްރޭޝަންގެ މައްޗަށް އަންގައި އަމުރު ކުރާ ކަމަށެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިއަދު އެ އަމުރު ނެރުނު އިރު އަދީބު ހުންނެވީ ބޭސްފަރުވާ އަށް އިންޑިއާގައެވެ. އަދީބު އެނބުރި ރާއްޖެ އައުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވާނީ މި މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ޅ. މާބިންހުރާއިން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ މައްސަލައިގައި އަދީބުގެ މައްޗަށް އަށް އަހަރުގެ ޖަލުހުކުމެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްވީ 2016 ވަނަ އަހަރު އެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު