ADS BY VOICE

ބެންކޮކްގައި ތިން ތަނެއްގައި ބޮން ގޮއްވާލަައިފި

- 11 months ago 0 - ރިމާހް އިސާ

ބެންކޮކްގެ ކާރުބާރޫ ބޮޑު ތިން ސަރަހައްދެއްގައި ހަ ބޮމެއް ގޮއްވާލައިފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

ބޭރުގެ ޚަބަރުފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުން ރިޕޯޓްކުރާ ގޮތުގައި ފުރަތަމަ ގޮވުންތަކުގެ އަޑު އިވުނީ ބެންކޮކްގެ މައި ސަރަހައްދުގައި ކާރުބާރޫ ބޮޑު ވަގުތެއްގައެވެ. އެއަށްފަހު ދެން ގޮވުންތައް އިވިފައިވަނީ ތައިލެންޑްގެ ސަރުކާރުގެ ގިނަ އޮފީސްތައް ހުންނަ އިމާރާތަކުންނެވެ.

މި ތަންތަނުން އެގައުމުގެ ކަމާއިބެހޭ އިދާރާތަކަށް ޖުމްލަ ހަ ބޮން ފެނުނުކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ބޮންތަކަކީ ކުޑަ ބޮންތަކަކަށްވުމުން މި ހަމަލާގައި ޒަހަމްވީ އެންމެ ހަތަރު މީހުންނެވެ. އެ ހަތަރު މީހުންނަށް މާބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިފައި ނުވާކަމަށް ތައިލޭންޑްގެ މީޑިޔާތަކުން ބުނެއެވެ.

މި ހަމަލާތައް ހިނގައިގެން ގޮސްފައިވަނީ އާސިޔާންގެ ގައުމުތަކުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުންގެ ބައްދަލުވުމެއް އެގައުމުގައި ކުރިއަށް ދަނިކޮށެވެ. މި ހަމަލާތައް ދީފައިވަނީ ސަމިޓް ބާއްވާ ތަނާއި ވަރަށް ދުރުގައެވެ. ނަަމަވެސް އިއްޔެ އެގައުމުގެ ފުލުހުން ވަނީ އެ ސަރަހައްދުން ފޭކް ދެ ބޮން ހޯދާފައެވެ.

0%

0%

0%

0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު