ADS BY PROPERTY.MV

އިންޑިޔާއާއި ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިވެެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ފަށައިފި

- 2 months ago 0 - ރިމާހް އިސާ

އިންޑިޔާއާއި ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޚާއްސަ ބައްދަލުވުމެއް މިއަދު ރާއްޖޭގައި ފަށައިފިއެވެ.

ADS BY ADS BY KALIMERA

ހޮޓެލް ޖެންގެ ބޯލްރޫމްގައި ކުރިއަށްދާ މި ބައްދަލުވުން ފައްޓަވައިދެއްވީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒް އިސްމާާއީލެވެ

މި ބައްދަލުވުން ފެއްޓުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ފައްޔާޒް ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއަކީ އިންވެސްޓަރުންނަށް ފަހި މާހައުލެއް އޮތް ތަނަކަށް ހަދަންޖެހޭނެކަމަށާއި އެކަން ހާސިލްކުރުމަށް ފޮރިން އިންވެސްޓްމެންޓް ގާނޫނަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

މިއަދުގެ ރަަސްމިއްޔާތުގައި އިންޑިޔާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ސަންޖޭ ސުދީރުވެސް ވަނީ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ.

ސަންޖޭ ވިދާޅުވީ ދެގައުމުގެ ވިޔަފާރިވެރިން ގުޅުވާލަދޭ ފާލަމެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިޔާގެ އެމްބަސީ ހަރަކާާތްތެރިވާނެކަމަށެވެ.

މި ބައްދަލުވުމަކީ ކޮންފެޑަރޭޝަން އޮފް އިންޑިއަން އިސްޑަސްޓްރީ (ސީއައިއައި) ގެ މެންބަރުންނާއެކު ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތައް ބައިވެރިކޮށްގެން ބާއްވާ ވަށްމޭޒު މަޝްވަރާއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

މިލިޔުމާގުޅޭ

ހަބަރު