ADS BY VOICE

އެޗްޑީސީގެ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށް އީދު ޝޯއެއް ބާއްވައިފި

- 6 months ago 0 - ރިމާހް އިސާ

ހުޅުމާލޭ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަންގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަަށް ޚާއްސަކޮށްގެން އީދު ޝޯއެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

ADS BY CAFE STAND

ރޭ މި ޝޯ ބާއްވާފައިވަނީ އެޗްޑީސީގެ މުނިސިޕަލް ސައިޓްގައެވެ.

މި ޝޯގައި ލަވަކިޔުމަށްވަނީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ޚާއްސަ ބޭންޑެއްވެސް ގެނެސްފައެވެ. މި ޝޯގައި ބަންގްލަދޭޝްއަށް ނިސްބަތްވާ ގިނަ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

މިއަހަރުގެ އަޟްހާ އީދުގެ މުނާސަބަތުގައި ހުޅުމާލޭގައި ވަނީ ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައެވެ. އެގޮތުން އީދު ހުޅުޖެހުމާއި، ކޯޑިހެދުމާއި، މާލި ޕެރޭޑާއި ބޮޑުމަސް ބޭނުން ހިމެނެއެވެ.

0%

0%

0%

ADS BY ADS BY DHIRAAGU
0 ކޮމެންޓް

ހަބަރު