ADS BY VOICE

މިފަހަރު ދަނޑު ރަތްކޮށްލާނީ ޗައިނާއިން؟

- 10 months ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގގައި މިރޭ ޗައިނާއާއި ދިވެހިރާއްޖެއާއި ކުޅޭ މެޗަކީ ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް ޚާއްސަ މެޗެކެވެ. 2015ގެ ފަހުން މިއީ ރާއްޖެއާއި ޗައިނާ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުން ބައްދަލުކުރާ ފުރަތަމަ ފަަހަރެވެ. ދުވަސްތަކަކަށްފަހު ގަލޮޅު ދަނޑުން ގައުމީ ޓީމް ފެނިގެންދާއިރު، އެ ޓީމާއި އެއްކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއް ނަންބަރު ފޯވާޑް އަލީ އަޝްފާގު (ދަގަނޑޭ)ވެސް ފެނިގެންދާނެއެވެ.

ADS BY GOPRIME

ގައުމީ ޖޯޝަކުން މުޅި ދިވެހިރާއްޖެ ކެކެމުންދާއިރު، މިރޭގައި އެންމެ ބޮޑު ދައުރެއް އަދާކުރާ ފަރާތަކަށް ވާނީ ބާރަ ވަަނަ ކުޅުންތެރިޔާ ނުވަތަ ގައުމީ ޓީމްގެ ސަޕޯޓަރުންނެވެ. ގައިމުވެސް ދިވެހި ސަޕޯޓަރުން ވަނީ އެފަރާތްތަކުގެ އަޑުން ދަނޑު ގުގުމާލުމަށް ކެތްމަދުވެފައެވެ.

އިދިކޮޅުގައި އޮތް ޗައިނާގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ޝުއޫރުވެސް މިފަދައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގިނައަދަދަކަށް ޗައިނާގެ މަސައްކަތްތެރިންނާއި ފަތުރުވެރިން އުޅެމުންދާއިރު، އެފަރާތްތަކުންވެސް ވަނީ މި މެޗަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރުވެފައެވެ. އެގޮތުން އަމިއްލަ ގައުމީ ޓީމަށް ސަޕޯޓްކުރުމަށްޓަކައި މިއަދު ހަވީރުން ފެށިގެން އެ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ގަލޮޅު ދަނޑު ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ. ރަތްކުލައިގެ ހެދުންތަކުގައި އެފަރާތްތައް ތިބިއިރު، ޗައިނާގެ ދިދަތައްވެސް ދަނީ ހޫރުވަމުންނެވެ.

މީގެ ކުރިން ދިވެހި ދަނޑުގައި ބަންގްލަދޭޝް ކުޅުނު މެޗްތަކުންވެސް ވަނީ މިފަދަ މަންޒަރުތައް ވަނީ ފެނިފައެވެ.

މިފަހަރު ދަނޑު ހަމަގައިމުވެސް ރަތްވެގެންދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ބޮޑަށް ރަތްވާނީ ޗައިނާގެ ރަތުންބާވައެވެ؟ ނޫނީ ދިވެހިންގެ ރަތުން ބާވައެވެ؟ މިރޭ މުޅި ގައުމު އެކުގައި ރަތްކޮށްލަމާ ތޯއެވެ؟ ދިވެހި ގައުމީ ޓީމާއި މުޅި ގައުމަކީ އެއް ބަޔަކަށް ވަމާތޯއެވެ! ދިވެހިންގެ އަޑު ޖައްވުގައި ގުގުމާލަމާތޯއެވެ!

100%

0%

0%

1 ކޮމެންޓް

ރަތްވެއްޖެ. ނަމަވެސް އެއީ ރުޅިއައިސްގެން. ސަބަބަކީ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިއަކަށް ޢެއްލައްކަ ދޭންބުނުމުން.

ހަބަރު