ADS BY VOICE

ދެވަނަ ދައުރަކަށް ރައީސް ނަޝީދާއި ޝިފާޒް ކުރިމަތިލަނީ

- 7 months ago 1 - މުއައްލިމް އިބްރާހިމް

ހުސްވެފައިވާ އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ނައިބު ރައީސްކަމުގެ މަގާމަށް މިހާރުވެސް އެމަގާމުގައި ތިއްބެވި ފަރާތްތަކުން ދެވަނަ ދައުރަކަށް ކުރިމަތިލެއްވުމަށް ނިންމަވައިފިއެވެ.

ADS BY ORCHID

އެގޮތުން މިވަގުުތު އެޕާޓީގެ ރައީސްކަމުގައި ހުންނެވި ކުރީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި، ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސްކަމުގައި ހުންނެވި މުހައްމަދު ޝިފާޒްވެސް ވަނީ ޓްވިޓަރ މެދުވެރިކޮށް ދެވަނަ ދައުރަކަށް ކުރިމަތިލައްވާނެކަން އިއުލާންކުރައްވާފައެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީގެ ރައީސްކަމުގެ އިތުރު ދައުރަކަށް ކުރިމަތިލައްވާނެކަމަށާއި އެބޭފުޅާއަށް ތާއިދުކޮށް ވޯޓުދެއްވުމަށް އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންގެ އަރިހުގައި އިޚުލާސްތެރިކަމާއިއެކު ދަންނަވާކަމަށެވެ.

މި ޓްވީޓަށް ތާއިދުކުރައްވާ ޝިފާޒް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީގެ ރައީސްކަމަށް ރައީސް ނަޝީދަށް ފުރިހަމައަށް ތާއިދުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެބޭފުޅާވެސް ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސްކަމަށް ކުރިމަތިލައްވަވާނެކަމަށާއި، އެމްޑީޕީގެ ހިތްވަރުގަދަ މެންބަރުންގެ ތާއިދާއި ކުރައްވާ އިތުބާރު އެގޮތަށް ދެއްވާނެކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާކަމަށެވެ.

މި ދެބޭފުޅުން ފިޔަވައި، އެމްޑީޕީގެ ލީޑަރޝިޕަށް އިތުރު ބޭފުޅަކު ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރައްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

އެމްޑީޕީން ރޭ ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ މި މަޤާމަށް މީހުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އިންތިޚާބް 22 ނޮވެންބަރު 2019 ވާ (ހުކުރު) ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށެވެ.

ފޮޓޯ: މިހާރު

0%

0%

0%

1 ކޮމެންޓް

މިއީ ޑިމޮކްރަސީ އަށް ކުރާ މަލާމާތެއް. މިހެން ބުނަން ޖެހެނީ މިހާރު އޮންނާނީ އެ ދެމީހުން ހޮވި ނިމިފައެވެ.

ހަބަރު